Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

příjít o dům

Vloženo: 07.01.2015
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Náklady exekučního řízení
Prodej při dražbě, ocenění, manipulace
Text otázky: 

Dobrý večer, rodiče přišli o dům formou exekuce, ale myslím si že nebyla v právu. Dokud dům nebyl v dražbě, psali jsme doporučený dopis soudu, že dluh uhradíme. Během dvou dnů k nám přijel tzv. kupující s papírem, že ho máme okamžitě podepsat, jinak nás automaticky vystěhuje. Podepsali jsme a to byla chyba. A moje zásadní a hlavní otázka je, že jakmile dražba proběhla, tak se z těch peněz měl automaticky uhradit dluh? Což oni neudělali a asi za dva měsíce napsal exekutor na otcův podnik, že mu uděluje exekuci na plat, tak se znovu zaplatil ten dluh, kvůli kterému nám vzali dům.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
jestliže byla nařízena exekuce, nelze prodat dům bez souhlasu exekutora, jinak je možné kupní smlouvu napadnout pro neplatnost. Dále zcela jistě nelze povinného z domu vystěhovat, dokud není dům v dražbě prodán jiné osobě. Pokud Vám tímto někdo vyhrožoval, jedná se o nezákonný nátlak. Pokud by se jednalo o pracovníka exekutorského úřadu, podejte na exekutora stížnost. O stížnosti si můžete přečíst např. v našem článku: http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor
 
Pokud však došlo k prodeji po dohodě s exekutorem, vznikají v souvislosti s prodejem domu značně vysoké náklady exekuce (počítané z částky, která je rozdělena mezi věřitele). Z kupní ceny se nejprve hradí náklady exekutora, poté se vyplácí zástavní věřitelé, pokud takový je/jsou, následně dluh, pro který je exekuce vedena a teprve poté se vydá zbývající část povinnému. Zda tedy došlo k úhradě dluhu, pro který byla exekuce vedena, závisí na výši kupní ceny a na tom, zda by vyplácen zástavní věřitel (tj. zda měla na domě zástavní právo např. hypoteční banka). Povinnému by měl exekutor doručit rozvrhové usnesení, z něhož by rozdělení kupní ceny mělo být patrné. Pokud jej nemáte, můžete o něm požádat či nahlédnout sami do spisu na exekutorském úřadě a ověřit si z jeho obsahu, jak byla kupní cena rozdělena, komu vyplacena a především v jaké výši tedy došlo k zaplacení dluhu a nákladů exekuce z kupní ceny. Pokud objevíte nějaké nesrovnalosti či informace ve spise nenaleznete vůbec, ani Vám je pracovníci exekutorského úřadu neposkytnou, podejte na soud návrh na zastavení exekuce z důvodu úhrady dluhu prodejem domu. Jestliže by k zastavení exekuce nedošlo, měli byste v rozhodnutí alespoň vyčíst, jak byly peníze rozděleny a proč tedy dluh uhrazen v plné výši nebyl.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis