Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

přenesení exekuce na rodinného příslušníka

Vloženo: 23.06.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: jestli se chystá zákon, kdy exekuce která vznikne otci dvou dětí a ten otec zemře, jestli se chystá zákon, že by se automaticky dluhy přenesli na děti ( byť ten člověk nemá žádný majetek, rodina ( nebo spíš děti se zřeknou děditství ), ten člověk je rozvedený atd. Dnes je to tak, že se děti zřeknou děditství a věřitelé se s tímto faktem musí vyrovnat bez náhrady. Ale teď jsem slyšela, že by tuto povinnost uhradit dluhy přešli automaticky na děti. Tak bych chtěla vědět, jestli je to pravda. Předem děkuji za odpověď, 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
Vaše obavy zřejmě vznikly v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) od 1.1.2014. Ten skutečně přinesl změnu v tom, že obecně dědic odpovídá za všechny dluhy zůstavitele (tj. zemřelého), jestliže dědictví přijme (tj. i svým vlastním majetkem).  Zákon však zároveň dává dědicům několik možností ochrany před předlužeností dědictví. Pokud dědic nemá povědomí o všech dluzích zůstavitele a obává se, že se zůstavitel zadlužil a jeho dluhy přesahují hodnotu dědictví, může jednak dle § 1685 občanského zákoníku v průběhu dědického řízení požádat o soupis pozůstalosti a dále soudu navrhnout, aby pro vyhledání dluhů zůstavitele věřitele vyzval, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky (§ 1711 občanského zákoníku). Tyto dva úkony mají pak za důsledek, že dědic odpovídá za dluhy zemřelého pouze do výše ceny svého nabytého dědictví (neodpovídá tedy svým vlastním majetkem). Avšak i z tohoto existují dvě výjimky (§ 1712 nového občanského zákoníku), a to pokud dědic o pohledávce nepřihlášeného věřitele věděl anebo zajišťuje-li pohledávku věřitele zástavní nebo jiné věcné právo k věci náležející do pozůstalosti. Upozorňujeme, že vyhradit si soupis pozůstalosti musí dědic do jednoho měsíce ode dne, kdy ho o tomto právu soud vyrozumí.
 
Vedle toho však i nadále platí, že pokud dědic nemá vůbec o dědictví zájem a dědit tedy nechce, může dle § 1485 občanského zákoníku dědictví jako celek odmítnout (pokud by dědic měl se zemřelým sepsánu dědickou smlouvu, pak odmítnout může pouze v případě, že toto není ve smlouvě vyloučeno). Odmítnutí dědictví se musí učinit výslovným prohlášením vůči soudu (může být v písemné formě), který dědictví projednává. Pro odmítnutí dědictví je stanovena lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozumí o tom, že má právo dědictví odmítnout. Po jejím uplynutí již dědictví odmítnout nelze. Jestliže dědic dědictví odmítne, hledí se na něj, jakoby dědictví nikdy nenabyl, nepřechází tedy na něj ani dluhy (tj. pasiva) zůstavitele ani jeho aktiva (tj. majetek).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis