Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Práva nájemníka

Vloženo: 09.07.2015
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, včera jsem se dozvěděla, že ačkoli mám sepsánu k datu 1.7. 2015 nájemní smlouvu , zřejmě jsem pouze v POD nájmu. Majitelka bytu podle mých nově zjištěných informací ( z jiného zdroje) je zřejmě jen nájemcem , trvale hlášená v bytě, který já užívám spolu se svými dětmi. Byt dle katastru patří dvěma osobám, které na něm mají věcné břemeno. "Majitelka" bytu, se kterou mám smlouvu byt nikdy neobývala, přesto využívá výhod s ním spojených - jako parkovací místo, MŠ u domu , popelnice a také příspěvky od státu. Sama v daném bytě hradí nájem formou sipo ( našla jsem její sipo ve schránce) a proto moje otázka zní. Jaká práva vlastně mám, v takovémto smluvním vztahu? Není trestné , aby pronajímala byt, ve kterém nežije ačkoli je v něm trvale hlášena a zároveň jí nepatří? A co se týče fin. stránky, sama platí nepatrnou část na nájemném po mě chce dvakrát tolik i za služby. Co se proti tomu dá dělat, kam se můžu odvolat? Mám dvě malé děti, jsem v bytě trvale hlášena. Nájem mám zaplacen do konce měsíce července, příští týden jí mám platit další měsíc, kauci jsem jí dala u podpisu smlouvy. Nevím co dál, nemám nárok na pomoc od státu, vzhledem k tomu, že jsem "v podnájmu" a to je pro mě docela závažný problém. Vše sama neutáhnu. děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
není-li osoba, která s Vámi uzavřela vlastním jménem jako "pronajímatel" "nájemní" smlouvu, uvedena v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, můžete být skutečně pouze podnájemcem.
 
Podnájemcem se však stanete jen tehdy, je-li nájemce skutečným nájemcem, tedy má-li uvedená paní skutečně uzavřenu s vlastníky bytu nájemní smlouvu. Pokud by s Vámi totiž uzavřela nájemní nebo podnájemní smlouvu osoba, která nemá žádné užívací právo k bytu ani jí k tomu nebyla udělena plná moc od vlastníků bytu, nevznikl by mezi Vámi a takovou osobou ani podnájemní vztah. Nechte si tedy předložit od nájemkyně její platnou nájemní smlouvu, případně kontaktujte skutečně vlastníky bytu.
 
Pokud by s Vámi uzavřela smlouvu osoba, která k tomu nemá žádné oprávnění, mohlo by se jednat i např. o trestný čin podvodu.
 
Vzhledem k tomu, že dle občanského zákoníku platí, že v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. To platí, pokud není v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že se souhlas s podnájmem nevyžaduje. Doporučujeme Vám proto, abyste si od nájemkyně vyžádala předložení takového písemného souhlasu s Vaším podnájmem. 
 
Je-li v daném případě souhlas s podnájmem vyžadován, avšak nebyl nájemkyni udělen, porušuje tím nájemkyně hrubě své povinnosti a vystavuje se riziku výpovědi z nájmu bytu.
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis