Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Pracovní úraz a invalidita 3. stupně

Vloženo: 04.02.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, manžel utrpěl při výkonu povolání pracovní úraz ( autonehoda ). Nyní je v PN již 6 měsíc a zvažuje se podání žádosti o invaliditu 3. stupně.Jaké jsou případně možnosti výpovědi tak, aby se nepřišlo o případný nárok na odškodnění za pracovní úraz. Řešení úrazu, kdo autonehodu zavinil je neustále v řešení.Děkuji 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, je povinen to, jakmile je to možné, nahlásit svému nadřízenému. Zaměstnavatel je mimo jiné povinen ohlásit pracovní úraz zdravotní pojišťovně zaměstnance a pracovní úrazy evidovat knize úrazů. Dle § 366 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zprostit odpovědnosti se zaměstnavatel může pouze v případech uvedených v § 367 zákoníku práce (např. zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, prokáže-li, že škoda vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody).
 
Jestliže dojde ke škodě na zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za:
a) ztrátu na výdělku,
b) bolest a ztížení společenského uplatnění,
c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
d) věcnou škodu
 
Jestliže zaměstnanec není schopen v důsledku pracovního úrazu schopen konat dosavadní práci, musí mu zaměstnavatel přidělit práci jinou. Pokud by za tuto jinou práci byl nižší výdělek, pak je zaměstnavatel povinen dorovnat rozdíl mezi původním průměrným výdělkem  a novou mzdou. Dále má nárok i na dorovnání rozdílu mezi výší průměrného výdělku a výši nemocenské plynoucí z pracovního úrazu.
 
Odstupné náleží zaměstnanci pouze v případě, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. V § 52 písm. d) je zakotven výpovědní důvod, na základě něhož může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. Zaměstnanci v tomto případě náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku
 
I když dojde k ukončení pracovního poměru, nezaniká právo na náhradu škody. Je však potřeba sledovat promlčecí dobu u jednotlivých nároků a proto je vhodné nárokovat náhradu škody vždy co nejdříve, jakmile to bude možné. Dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který je platný od 1.1.2014, promlčení nastává v případě náhrady škody za deset let ode dne újma vznikla. Pokud by se úraz stal za platnosti starého občanského zákoníku, pak promlčení nastává dříve (za 2 roky ode dny, kdy se poškozený dozvěděl o vzniku újmy a kdo ji způsobil, nejpozději za 3 roky ode dne vzniku škody).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis