Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Pracovní úraz

Vloženo: 26.09.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,stal se mi pracovní úraz a jsem v pracovní neschopnosti. Problém je v tom , že se mi stal v době co jsem ukončil pracovní poměr,v době dvou měsíční výpovědní lhůty. Úraz se mě stal 4.9.2017 a 1.10.2017 mi končí dvou měsíční výpovědní lhůta. Problém je v tom ,že neschopný práce budu ještě pár měsíců ( úraz zad ). Nevím co bude po uplynutí výpovědní lhůty. Jak je to s vyplácením nemocenské a proč se mě stále vyptává zaměstnavatel jestli budu uschopněn do 1.10.2017??? Předem děkuji za odpověď. M.D.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
po uplynutí výpovědní lhůty pracovní poměr skončí.
 
U vyplácení nemocenské nedojde k žádné změně, i nadále Vám bude dávky nemocenské vyplácet stát prostřednictvím příslušné pobočky ČSSZ.
 
Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že v důsledku pracovního úrazu může zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli několik nároků:

a) nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem, a to pokud škoda nebo újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

b) nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to ve výši  rozdílu mezi 
- průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a
- plnou výší náhrady mzdy náležející zaměstnanci po dobu prvních 14 dnů pracovní  
neschopnosti a plnou výší nemocenského (hrazeného od 15. dne pracovní neschopnosti) 

c) nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi
- průměrným výdělkem před vznikem škody a
- výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

 
Tato náhrada přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz, přičemž za výdělek po pracovním úrazu se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.

 
Dále tato náhrada přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o  
zaměstnání. V takovém případě se za za výdělek po pracovním úrazu považuje  
výdělek ve výši minimální mzdy.

d) nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění - tato náhrada se poskytuje jednorázově dle "bodového" ohodnocení provedeného lékařem

e) nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - tato náhrada přísluší tomu, kdo náklady vynaložil

 
 
f) nárok na náhradu věcné škody

Pokud se domníváte, že Vám vznikl nárok na některou ze shora uvedených náhrad a Váš bývalý zaměstnavatel neuzná Váš nárok, doporučujeme obrátit se nejlépe na některého z advokátů se žádostí o právní pomoc.

Důvody, pro který se Vás zaměstnavatel vyptává, nám nejsou bohužel známy.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis