Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Pracovní úraz

Vloženo: 17.06.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Před 7 lety jsem měl pracovní úraz-vyhřezlou ploténku,byl jsem na neschopence 3 měsíce.Podnik mi uznal pracovní úraz dostal jsem nějaké bolestné a zaměstnavatel mi doplácel do měsíčního průměru. Dnes jsem již zaměstnán jinde a po letech se mi zranění vrátilo,podstoupil jsem operaci a budu žádat o invalidní důchod. Má otázka zní:můžu chtít po bývalem zaměstnavately nějaké finanční odškodnění,mámm na to právo? Děkuji,přeji hezký den.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže Váš současný zdravotní stav je v přímé souvislosti s pracovním úrazem, pak můžete žádat odškodnění od svého zaměstnavatele i v tuto chvíli, neboť došlo ke zhoršení zdravotního stavu.
 
Obecně podle § 369 zákoníku práce platí, že je-li důsledkem pracovního úrazu poškození zdraví zaměstnance, pak má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčením a věcné škody. Věcná škoda měla být řešena v době, kdy se pracovní úraz stal, nárok bude v tuto chvíli zřejmě již promlčen. U všech nároků platí, že se promlčují vždy jednotlivé nároky podle toho, kdy vznikly. To znamená, že bude-li prokázáno, že operace a současné zdravotní problémy v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, pak Vám vzniká opět nárok na náhradu škodu plynoucí ze současného omezení a nutnosti pobírat invalidní důchod, neboť se Váš zdravotní stav zhoršil. Ve Vašem případě bude nutné k prokázání nároku a jeho výše mít posudek lékaře.
 
Obecně dále dle § 371 zákoníku práce platí, že ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Dále platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění jsou specifickými nároky poškozeného zaměstnance, které se odškodňují jednorázově. Právní úprava těchto nároků je obsažena vedle zákoníku práce především ve vyhlášce č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. Bolestné je možné hodnotit v okamžiku ustálení bolesti, což je okamžik, kdy lze předpokládat, že již nebude docházet k dalšímu zhoršování zdravotního stavu a zásahům do zdravotního stavu poškozeného. U ztížení společenského uplatnění se  odškodňuje škoda na zdraví, která je trvalého rázu a má prokazatelný nepříznivý vliv na uplatnění zaměstnance ve společnosti a v životě vůbec, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti jeho uplatnění v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním.
 
Ačkoli Vaše situace je ulehčena o skutečnost, že pracovní úraz byl již v minulosti uznán, jedná se o poměrně složitou záležitost, proto doporučujeme poradit se s advokátem či organizací specializující se na tuto problematiku.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis