Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Pracovní úraz

Vloženo: 22.08.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
pracuji jako řidič vnitrostátní nákladní dopravy u společnosti XXX a dne 22. 4. 2013 se mi při výkonu zaměstání stal pracovní úraz v podobě vyhřezlé plotýnky při vykládání zboží u zákazníka.Úraz se mi stal v Ostravě a poté jsem měl pokračovat dále do Opavy.Tuto skutečnost o vzniklém úrazu jsem ihned nahlásil na náš firemní dispečink neboť jsem nebyl schopen pokračovat v další pracovní činnosti.Dispečinkem mi bylo řečeno ať se tedy dopravím zpět do Brna na sídlo firmy.Po dojezdu na firmu se mnou dispečink komunikoval pouze přes telefon a zdělil mi že mám jít na ošetření a tak jsem ihned odjel na pohotovost.Následující den mne můj obvodní lékař uznal práce neschopným.

Na firmě XXX jsem vyplnil papír o hlášení pracovního úrazu ale
kopii mi nikdo nepředal poze mi bylo zděleno žě v případě potřeby mne budou kontaktovat.Podle interních předpisů jsem kontaktoval závodního lékaře ale ten mi odpověděl že jej můj pracovní úraz nezajímá,že pro firmu XXX provádí pouze vstupní prohlídky a tudíž se mám obrátit na svého ošetřujícího obvodního lékaře a nezdržuji ho od jiné práce.Po tomto rozhovoru jsem opět volal na sidlo firmy neboť jsem nevěděl co mám tedy dělat.Od toho dne se mnou nikdo z firmy nekomunikoval.Po třech měsicich neschopnosti kdy jsem kontaktoval firmu přes e-mail mi bylo řečeno že mi pracovní úraz nebyl uznan a tím skončila komunikace.Když jsem chtěl aby mi předali kopie konzultace s OIP JM a ZK,kopii hlášení pracovního úrazu a kopii záznamu o neuznání pracovního úrazu vedoucím pracovníkem nebylo mi vyhověno a nic mi nedali.

Proto prosím o pomoc či radu.Je nějaké řešení?Jak mám dále postupovat?Mám nějakou šanci?

Děkuji za odpověď. S pozdravem
 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
podle § 366 zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem je pro účely zákoníku práce podle § 380 odst. 1 poškození zdraví zaměstnance, jestliže k němu došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Zaměstnavatel je podle § 366 odst. 4 zákoníku práce povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

Podle § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce je zaměstnanec povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je zaměstnavatel povinen předat postiženému zaměstnanci. Zaměstnavatel je dále povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, případně dalším orgánům a institucím podle § 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel ve Vašem případě zřejmě příčiny a okolnosti vzniku Vašeho pracovního úrazu za Vaší účasti neobjasňoval, pouze od Vás převzal Vámi vyplněné hlášení o pracovním úrazu. Nezmiňujete ani, že by s Vámi zaměstnavatel záznam o úrazu podle § 105 odst. 3 zákoníku práce sepisoval. Dále v dopisu uvádíte, že Vám zaměstnavatel odmítl předat kopie konzultací s oblastními inspektoráty práce a další doklady.

Doporučujeme Vám, abyste zaměstnavateli zaslal písemnou žádost o sdělení, proč s Vámi nebyl dosud sepsán záznam o úrazu, který jste zaměstnavateli oznámil telefonicky v den, kdy se Vám pracovní úraz stal a dodatečně i písemně na příslušném formuláři. Na Vaši písemnou žádost by měl zaměstnavatel reagovat. Můžete také podat podnět k provedení kontroly u zaměstnavatele na příslušný oblastní inspektorát práce, neboť zaměstnavatel porušil povinnosti stanovené zákoníkem práce. Zmiňujete se také o blíže nespecifikované konzultaci zaměstnavatele s oblastními inspektoráty práce. Pokud měla tato konzultace písemnou formu, můžete tyto příslušné oblastní inspektoráty práce požádat o poskytnutí informace týkající se těchto konzultací, případně požádat o zaslání kopií těchto konzultací.

Pokud ale neuspějete, je možné domáhat se náhrady škody za pracovní úraz pouze soudní cestou. Zřejmě totiž nebudete mít problém prokázat, kdy a při jaké činnosti se Vám úraz stal.

Dále Vám doporučujeme, abyste jak se zaměstnavatelem, tak i oblastními inspektoráty práce, komunikoval pouze písemně s tím, že příslušnou listinu doručíte osobně a necháte si potvrdit kopii nebo ji zašlete poštou doporučeně s dodejkou.
S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis