Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

pracovní doba po návratu z rodičovské dovolené a péče o dítě

Vloženo: 01.08.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych se informovala v mé situaci. Po dvouleté rodičovské dovolené se nyní vracím do práce jako učitelka na 1. stupni a dvouletého syna budu dávat do mateřské školy na 4 hodiny denně. Chtěla bych se s ředitelem školy domluvit na snížení úvazku z 22 hodin základního úvazku na 20 hodin. Ráda bych učila vždy do 11:30, abych mohla ve 12:00 vyzvednout syna ve školce, naplnit jeho sociální potřeby s rodiči a poté se intenzivně věnovat domácí přípravě na výuku. Proto mám tři otázky.
A, Je ředitel povinen ze zákona přistoupit na snížení úvazku?
B, Ředitel je kompetentní k tomu, aby rozvrh sestavoval podle úvazků. Je povinen můj (zkrácený) úvazek sestavit tak, abych končila vždy v 11:30 a ve 12:00 mohla vyzvednout syna ve školce a věnovat se péči synovi (odpolední spánek)?
C, Může mi ředitel ze zákona nařídit vykonávat nepřímou práci - přípravu do školy - v prostorách školy?
Děkuji za Vaše rady a cenné informace.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
na Vaše otázky A a B se přímo vztahuje ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví že
 "požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let..... o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody."
 
Co se týče otázky C, jste povinna vykonávat takový druh práce a na takovém místě, jak uvedeno ve Vaší pracovní smlouvě. Pokud k Vašemu zaměstnání patří i "příprava do školy", jste samozřejmě primárně povinna takovou přípravu učinit na Vašem pracovišti během Vaší pracovní doby.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis