Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

pracovně-právní vztahy

Vloženo: 18.11.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu, zda má moje situace nějaké řešení. V organizaci pracuji téměř 20 let, na vedoucí pozici 12 let. Do současné doby jsem podle hodnocení nadřízeného dosahovala vždy velmi dobrých výsledků. Dne 31. 10. letošního roku mi bylo nadřízeným oznámeno, že na pozici vedoucí nebudu do důchodu (zbývají mi 3 roky), jako důvod uvedl, že mi oddělení tzv. přerostlo přes hlavu, nic konkrétního, naopak slovní výtky za činnosti, které nespadají do mé kompetence. Do tohoto data mi nebylo nic vytknuto. Nadřízený mi doporučil abych „dobrovolně“ požádala o přeřazení na nižší pozici, kde mi bude přirozeně i snížen plat. Nadřízený mě informoval, že pokud tak neučiním dobrovolně, vedení přistoupí k dalším krokům (roční stáž mimo bydliště, pohovory s podřízenými). V hovoru byla přiznána diskriminace pohlaví. Vzhledem k tomu, že jsem odmítla „dobrovolné“ sesazení, bylo mi sděleno, že budoucí kroky budou pro mě hodně nepříjemné. Postup vedení vnímám jako diskriminační, porušující lidská práva. Dá se prosím tato ponižující situace zvládnout jiným způsobem než odchodem do předčasného důchodu? Děkuji za Váš právní názor.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
podle § 16  odst. 2 zákoníku práce je pracovněprávních vztazích jakákoliv diskriminace zákonem výslovně zakázána. Diskriminaci v pracovních vztazích řeší především zákon č. 186/2009 Sb., antidiskriminační zákon., který jako stěžejní zásadu zakotvuje zásadu rovného zacházení pro muže i ženy, a to i ve vztahu k povýšení a tedy i výkonu vedoucí funkce. Psychický nátlak zaměstnavatele, který popisujete a jeho diskriminační chování z důvodu pohlaví, není v souladu s právními předpisy. Dochází-li k porušování práv v otázkách diskriminace, má poškozený právo obrátit se na soud a žádat, aby bylo od diskriminace upuštěno, odstraněny následky diskriminace a případně i lze žádat poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích a náhradu škody, vznikla-li. Pomoc poškozeným diskriminací poskytuje i veřejný ochránce práv (ombudsman), např. při podávání návrhů na zahájení soudního řízení.
 
 Ve Vašem případě však bude zapotřebí se obrnit trpělivostí a řádně plnit své pracovní povinnosti, neboť diskriminace se bohužel v praxi velmi špatně dokazuje. Zaměstnavatele můžete upozornit, že svým jednáním porušuje právní předpisy a nenastane-li náprava, můžete se obrátit s podnětem ke kontrole i na Oblastní inspektorát práce. Pokud se svým jednáním snaží dosáhnout snížení Vaší mzdy, pokuste se s nadřízeným rozumně promluvit a stanovit nějaké podmínky dohody, například vyplacení nějakého odstupného při odchodu na nižší pozici apod.
 
Není nám známo, na základě čeho svou současnou pozici vykonáváte, tj. zda jde o písemnou smlouvu či zda jste byla do funkce jmenována. Jestliže vykonáváte svou pozici na základě smlouvy, má zaměstnavatel situaci ztíženou. Pokud budete řádně plnit své povinnosti, bude pro zaměstnavatele obtížnější cokoliv Vám vytknout a výtky zdůvodnit tak, aby vznikl důvod pro přeřazení na nižší pozici.  Dle § 42 a § 43 zákoníku práce může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu, případně jej přeložit do jiného místa výkonu práce než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, pouze se souhlasem zaměstnance. Výjimkou jsou zaměstnání typu obchodní zástupce apod. Pokud by zaměstnavatel měl skutečně v úmyslu vyslat Vás na pracovní cestu či Váš přeložit místa výkonu práce mimo Vaše bydliště, musí Vám také nahradit s tím spojené náklady (cestovné, stravné, ubytování apod.).
 
Pokud jde o jmenování, pak zák. č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v § 73a odst. 2 stanoví, že odvoláním z pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. Toto odvolání musí být provedeno písemně. Zaměstnavatel je povinen navrhnout Vám adekvátní práci, která odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud by se nejednalo o adekvátní pracovní pozici, můžete tuto práci odmítnout a budete mít právo na náhradu mzdy, plynoucí z překážky na straně zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku, do doby než Vám bude nabídnuto adekvátní pracovní místo. Pokud zaměstnavatel takovou pracovní pozici nabídnout nemůže, může Vám dát  výpověď podle § 52 písm. c) s dvouměsíční výpovědní dobou, odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. Odstupné by Vám tedy náleželo pouze, pokud by se toto vedoucí místo rušilo, pokud zaměstnavatel jmenuje jiného zaměstnance, nárok na odstupné by Vám nevznikl.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis