Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Pracovně právní problém

Vloženo: 01.08.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
rád bych Vás zdvořile požádal o pomoc, při řešení pracovně-právního problému. Nevím, zda se mám obrátit na Ispektorát bezpečnosti práce, zřizovatele (YYYY) či rovnou na Státní zastupitelství.

Dne 22.3. jsem nastoupil na 1,0 úvaku do XXXXXX. Cca půl roku před mým nástupem zřizovatel rozhodl, v dohadovacím řízení, že na 150 zaměstnanců, postačí personalista na 0,6 úvazku ( pracovní pozici zpracovávala kolegyně Referentka majetku ke svému již 1,0 úvazku )

Byla se mnou sepsána pracovní smlouva, jde je uvedeno...personalista - administrativní pracovník. Slovní dohoda byla, že k úvazku personalisty budu mít na starost ještě veškerou poštovní agendu a asistenci ředitelce. Přesto jsem nedostal pracovní náplň, která měla koespondovat s 9 PT. dle katalogu práce, dostával jsem neustále k přepracovávávání a doplňování o další agendu ( paní ředitelka mi vždy přidávala, co bylo potřeba ) až jsem měl pracovní náplň na dvě strany A4 avšak nikdy ne oficiálně ( ve dvojím vyhotovení a s podpisy ) byl jsem, jako personalista zařazen do 9 PT a byl mi, dle počtu let odpracovaných , vyhotoven platový výměr na pozici personalista. Pro případ mé nepřítomnosti nebyl nikdy stanoven zástup, což si vyžádalo řadu přesčasů ( bohužel, pracovní doba není pořád mnohdy přesně stanovena, docházku, jako podklad pro mzdy jsem si musel vždy zpracovávat sám, neexistuje plán směn, čipování, pouze kniha příchodů a odchodů-kterou nikdo z vedoucích pracovníků nekontroluje, takže si každý vykazuje, jak uzná za vhodné.....popř. se kniha stratí. Jelikož jsem byl, jako personalista, nucen býti účasten , mimojiné, nestandardních procesů, mnohdy až bossingu a nerovného zacházení se zaměstnanci - ohradil jsem se a během zkušební lhůty se mnou byl pracovní poměr zrušen.Jelikož s personálními složkami bylo zacházeno neprofesionálně ( byly k dispozici, defacto, každému, kdo přišel do kanceláře ekonomického provozu v otevřené skříni, tu a tam se něco ztratilo, nebo si bez jakéhokoliv záznamu paní ředitelka některé personální složky ( neoblíbených zaměstnanců ) vzala k sobě do kanceláře, některé vrátila, některé ne, až na mé naléhání, byla skříň převrtána a zavřena, druhý klíč jsem předal paní ředitelce do depozitu, avšak-opět, paní ředitelka nezná skartační a spisový řád, v případě mimořádné situace měl být klíč použít-komisionálně, se zápisem a násldně vrácen, avšak v mé nepřítomnosti paní ředitelka něco potřebovala a přestože nedavno došlo k úniku některých platebních výměrů na webové stránky ( www.jakjiodvolat.cz ) nechala skříň přes celý den i noc dokořán, s klíčem uvnitř zámku, na což jsem přišel až druhý den, při příchodu do práce z dovolené. Z tohoto důvodu jsem podal písemnou žádost o výmaz osobních údajů.
Nyní jsem se nahlásil na Úřad práce.
Mé dotazy a prosby o pomoc se týají následujicícho:
1.) Jelikož jsem pracoval nejen jako personalista, ale zpracovával jsem i agendu, která personalistovi nepřísluší - musel jsem se účastnit schůzky s odbory a paní ředitelkou, odchody pro ústavní poštu, její trhání, zapsání a roztřídění ( což před tím zpracovávali dvě pracovnice ) neměl jsem míti i platový výměr na pracovní pozici administrativní a spisový pracovník ? Nedluží mi, fakticky zaměstnavatel peníze ? Není přeci mou chybou, že mi platový výměr byl vyhotoven pouze na pracovní pozici personalista, ale již ne na administrativního a spisového pracvníka, ačkoliv jsem tuto práci prakticky vykonával, aniž by mě však zaměstnavatel předal přesnou náplň práce.....?
2.) Pracovní neschopnost mi byla ukončena k 28.6.2013. V ponděli, následujicího týdne, 1.7. mi bylo předáno ukončení pracovního poměru, k 4.7. s tím, že již do práce nemusím, mám doma zůstat na překážku ( během mé nepřítomnosti mi byl převrtát šuplík u osobního stolu, skříně s personálními složkami a archívem k podkladům pro mzdy, nemohl jsem se dostat do pc a vracel jsem klíče od budovy. Ihned, po opuštění pracoviště, jsem , elektronicky, psal ředitelce zařízení, že překážka v práci by mi měla být dána písemně, ale že tuto situaci ( vrácení klíčů a nemožnost práce ) takto vnímám.
3.) Mzdová účetní ( externí ) mi slíbila ihned vyhotovit zápočtový list, domnívám se, že tuto povinnost má zaměstnavatel, předat ZL zaměstnanci ihned, po skončení pracovního poměru, tedy, v mém případě k 5.7. nejpozději, avšak- účetní mi pak zničeho nic napsala, že se musím obráti na statutárního zástupce ředitelky ( stávajicí dala výpověď ) a jelikož jsem si podal žáost o výmaz, bude s tím prý " trochu problém." K dnenšímu dni nemám žádné vysvětlení, protelefonoval jsem neskutečné peníze, domnívám se, že není moje vina, že zaměstnavatel neumí nakládat se zákonem 101/2000 Sb. a neví, že povinnost vydat ZL není nijak dotčena mou žádostí, stejně tak nemám výplatní pásku, Úřad práce po mne ZL chce a stejně tak ho mám předkládat novému zaměstnavateli, kam se mi snad podaří nastoupit koncem srpna.
4.) Mzda - v pracovní neschopnosti jsem byl od 5.6. do 28.6., na účet mi však, k výplattnímu termínu v červenci, dorazila pouze částka 5900,- Kč, což, dle mého názoru, při hrubé mzdě 15.980, odpovídá pouze platu za odpracované dny,nepočítám-liprvní tři, pořád mi chybí plat za náhradu v nemoci a od OSSZ jsem ještě nedostal proplacenou nemocenskou za cca 2 dny-jak jsem se telefonicky dopátral na OSSZ, po uplynutí 21. dnu trvání pracovní neschopnosti měl zaměstnavatel odeslat prohlášení, což se evidentně nestalo ( během jednoho roku jsme se na pozici personalisty vystřídali čtyři pracovníci, z toho někteří byli na poradě avizováni, aniž by nastoupili, propuštěná kolegyně byla na tři dny znovu přijata, koegyně, která byla obviněna z vynášení infomací a byla ji personalistika odejmuta, opět byla nucena zpracovávat mzdy za 07/2013.
 
Rád bych Vás zdvořile požádal o vyrozumění, zda se mám ubírat tou cestou, že bych toto, výše uvedené, zanesl na Státní zastupitelství, či se mám obrátit na Inspektorát práce ( ten však již v zařízení jedno šetření , u kterého jsem byl přítomen, dělal a nepostupoval zcela nezaujatě ) či na Úřad práce.
 
Velice Vám děkuji a pro jakékoliv doplňujicí údaje jsem Vám k dispozici

Text odpovědi: 

Dobrý den,
bez podrobné znalosti Vaší pracovní smlouvy je velmi složité usuzovat, zda byl porušen příslušný zákon či smlouva. K tomu si dovolujeme dodat, že pracovní náplň nemusí být vymezena v rámci pracovní smlouvy, avšak musí souviset s druhem vykonávané práce. Nicméně na základě Vámi poskytnutých informací se domníváme, že Vám byly určeny další činnosti-práce, které překračují sjednaný druh práce - personalista. V podstatě se jedná o částečné převedení zaměstnance na jinou práci, než byla dohodnuta v pracovní smlouvě. K tomuto převedení je nutný souhlas zaměstnance. Pokud by zaměstnanec dostal práci, která je v rozporu s obsahem pracovní smlouvy, má pochopitelně právo výkon takové práce odmítnout. Zákon nestanovuje, zda souhlas s převedením musí mít písemnou podobu, tudíž dovozujeme, že může být poskytnut i konkludentně, tj. jako ve vašem případě - samotným výkonem nově přidělené práce.

Pracovní poměr může být ukončen dohodou nebo výpovědí, respektive zvláštním typem v případě ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Pro termín skončení pracovního poměru ve zkušební době je třeba brát v úvahu i ustanovení § 35 odst. 4 ZP, podle kterého se o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, zkušební doba prodlužuje (mpsv.cz).
Jak správně tvrdíte, dle § 313 ZP má zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list ukončením pracovního poměru, tedy v den ukončení. Pokud jste tak dosud neučinil, požádejte o vydání zápočtového listu písemně. Nevydáním zápočtového listu Vám zaměstnavatel pochopitelně mohl způsobit škodu (např. znemožnil uzavřít nový pracovní poměr), v návaznosti na to je možné se soudně domáhat vydání samotného zápočtového listu i případné náhrady škody, pokud mu tedy byla způsobena. Pro případ registrace na Úřadu práce by mělo být dostačující předložit doklad o ukončení pracovního poměru a učinit čestné prohlášení, že Váš pracovní poměr skutečně zanikl. Rovněž doporučujeme podat podnět k Inspektorátu práce, který Vašemu bývalému zaměstnavateli může za nesplnění jeho povinnosti vyměřit pokutu.

V případě rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli je nutné podat podnět k dané OSSZ, která je v této záležitosti věcně příslušným orgánem. Obecně Vám tedy doporučujeme obrátit se jak na Inspektorát, tak i Úřad práce, jakož i na OSSZ. Pokud máte podezření o podjatosti, respektive nepodjatosti příslušného pracovníka úřadu, můžete tuto skutečnost namítnout.
 
S pozdravem
Tým Iure
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis