Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Postup při návratu do práce z dlouhodobé PN

Vloženo: 13.12.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o pomoc při správném postupu se svým zaměstnavatelem. Popis: Je mi 50 let, pracuji druhým rokem v oddělení XY Úřadu XY v oblasti IT (mám VŠ v dané oblasti). Momentálně řeším problém správného postupu při možné výpovědi ze strany zaměstnavatele, případně dohody. Dne 30.4. jsem byl ústně upozorněn svým vedoucím, že moje pozice není systematizována v rámci služebního zákona. Věci jsem si nastudoval a pochopil, že se vlastně jedná o "luxusní" 2letý vyhazov, protože po dvou letech od 1.9.2015 už ve státní správě na dané pozici lze zaměstnávat pouze zaměstnanace se slibem státního úředníka v rámci zákona o státní službě. Dále se nic nedělo, ke svým 50tinám jsem dostal fin. odměnu za dobré plnění svých pracovních povinností. Zlom nastal 14.7.2015, kdy jsem byl tzv. pozván na kobereček k šéfovu personálního a byl mi nabídnut odchod dohodou. Byl to pro mě šok, dohodu jsem nepodepsal a nastoupil na nemocenskou (vše, tzn. neschopenky, lístky na práci atd. mám papírově v pořádku). Personálnímu jsem zaslal dopis se žádostí o písemné zdůvodnění a bylo mi odpovězeno dopisem s uvedením důvodů pro upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně.(oba dokumenty jsem zaslal na vaši adresu v příloze mého e-mailu z 16/9/2015). Podotýkám, že uvedené absence byly řádně "odpíchnuty" v docházkovém systému jako Odchod k lékaři, přičemž v 1 případě se jedná o chybu docházkového systému. Jde tedy evidentně o záminku. Ať už je to jak chce, nyní musím zvolit správný postup: Při příchodu do práce po nemocenské mi může zaměstnavatel předat výpověď ? (žádné další dokumenty mezi námi nebyly předány). Podle mě byl zneužit služební zákon pro zbavení se staršího pracovníka, který jinak podává dobré a kvalifikované pracovní výkony kvůli omezení financí a jakýmsi tabulkám. Dle mých informací je podobně postupováno i na dalších státních úřadech. K 6.1.2016 jsem stále jsem v dlouhoddobé PN. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci jen tehdy, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (§ 52 písm. g) zákoníku práce).
 
Vzhledem k tomu, že jste podle všeho písemně upozorněn byl, nelze vyloučit, že Vám dá zaměstnavatel po návratu z PN výpověď.
 
Pokud nebudete s výpovědí souhlasit a budete ji považovat za neplatnou, doporučujeme Vám, abyste zaměstnavateli písemně bez zbytečného odkladu oznámil, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával.
V takovém případě bude Váš pracovní poměr trvat i nadále a zaměstnavatel bude povinen poskytnout Vám náhradu mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy mu oznámíte, že trváte na dalším zaměstnávání, a to až do doby, kdy Vám  zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
 
Pokud neoznámíte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnával, bude platit (pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete písemně na jiném dnu skončení), že Váš pracovní poměr skončí dohodou uplynutím výpovědní doby.
 
Zároveň máte právo uplatnit neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí u soudu, avšak nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis