Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Postup exekutora

Vloženo: 10.03.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

V polovině ledna 2017, mi byla uvalena exekuce na účet ve výši 237 000 ,- Kč. Následně jsem zjistil. že se jedná o exekuci na výživném, kterou podala v zastoupení advokátem má bývalá družka v březnu 2016. Z banky jsem se dozvěděl že exekucí postižena suma 187 000,- a 50 000,- je ze zákona ? nutná blokace banky, pro případ že nebude exekuce ukončena.
Po návštěvě exekutora mi bylo zděleno, že veškeré dokumenty týkající se tohoto sporu mi byly zasílány na adresu trvalého bydliště, kde se bohužel už několik let nezdržuji, nicméně i když exekutor měl mou adresu stávajícího bydliště, měl pouze povinnost tuto dokumentaci posílat pouze na adresu uvedenou v rejstříku obyvatel ( jeho tvrzení ).
V průběhu roku 2016, jsem žádal soud o snížení výživného.Žádost jsem podal k 10 lednu 2016, soudně mi bylo částečně vyhověno v prosinci 2016, avšak soud mi snížil, na základě dokazování svízelné životní situace výživné zpětně od ledna 2016. Tedy můj duh nebyl v takové výši na jakou byla exekuce.
Po té co mi byl zablokován účet, tak jsem dokumenty ohledně rozhodnutí soudu o snížení výživném a doklady o zaslaných platbách donesl exekutorovi a podal žádost o částečné zastavení exekuce ( leden 2017 ). Z mnou předaných dokladů bylo zřejmé že k lednu 2017 dlužím 60 000,- Kč na výživném a výživné za leden 2017, tedy celkem 66 000,- Kč.
Následně jsem vypověděl důchodové spoření , které bylo také postiženo exekucí od května 2016 ( to jsem se dozvěděl až 25 února 2017 , kdy mi mělo být posláno na účet ), abych mohl exekuci vyplatit. Pojišťovna tedy sumu ve výši 163 815,- poslala na účet exekutora, opět ale až po mé urgenci.
Je to víc než týden co leží peníze u exekutora a mé bývalé, co exekuci podávala stále nic nedorazilo.
Po telefonátu s exekutorem ( dnes 10.3.2017 ), jsem se dozvěděl, že jí zatím budou posílat pouze měsíční výživné počínaje březen 2016 a že mám na pár měsíců výživné předplacené ( měsíčně to dělá 6000,- ). A až soud rozhodne o mém návrhu na částečné zastavení exekuce , teprve ji bude posláno dlužné výživné, tedy v tuto chvíli 60 000,- Kč + 2x 6000,- Kč za leden a únor . Po dotazu kdy mi bude zrušena exekuce na účtu, mi bylo zděleno, že to je na rozhodnutí věřitele , tedy mé bývalky, ale pokud nenavrhne zrušení exekuce, bude mi účet a veškerý jiný majetek ( spoření, pojistky atp. ) blokován až do 18 let dítěte, v případě studia vysoké školy do 26 let dítěte. To znamená dalších 15 let, ale to tu možná už nebudu.
Já mám dotaz. Je vše výše uvedené v pořádku ? ( nemyslím to že jsem dlužil na výživném, to samozřejmě v pořádku není ).

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekutor je povinen veškerou korespondenci na adresu, kterou má povinný uvedenu v evidenci obyvatel. V situaci, kdy povinný již nebydlí na adrese svého trvalého  pobytu a adresu si v evidenci nezmění, nese on riziko, že mu nebudou doručeny důležité písemnosti (např. vyrozumění o zahájení exekuce apod.).
 
Dokud nebude exekutorem nebo exekučním soudem rozhodnuto o Vašem návrhu na částečné zastavení exekuce, je exekuce stále vedena pro částku, pro kterou byla zahájena, navýšenou o částku předpokládaných nákladů exekuce (ty jsou tvořeny zejména odměnou exekutora).  Za situace, kdy je exekutorovi známa existence Vašeho návrhu, považujeme za správné rozhodnutí exekutora, že nevyplatil oprávněnému celou dosud vymoženou částku, která převyšuje Vámi tvrzenou skutečnou výši dlužného výživného.
 
Pokud budete dobrovolně hradit výživné tak, jak Vám ukládá rozhodnutí soudu, nebude samozřejmě dán důvod k provádění exekuce a k případným blokacím Vašich účtů. Po exekučním vymožení dlužného výživného bude exekuce skončena,  vydané exekuční příkazy pozbudou platnosti a Vy budete opět oprávněn plně disponovat s prostředky na svých účtech. O tom bude exekutor povinen vyrozuměn dotčené bankovní společnosti.
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis