Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Postup exekutora

Vloženo: 04.08.2015
Text otázky: 

Dobrý den mam dotaz v roce 2007 právní moc mě soud odsoudil s náhradou škody, škodu jsem nezaplatil a letos v roce 2015 můj zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz ke srážkám z platu. Ja jsem žádným způsobem od exekutor neobdržel oznámení o zahájení exekuce. Je tento postup platný? pokud ne, co se stane po 2 letech kdy oficiálně končí promlčení dluhu a ja vznesu námitku, že exekuce byla provedena nezákonně, ruší se tato exekuce?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
každý povinný (dlužník) má dle zákona obdržet od soudního exekutora písemné oznámení o zahájení exekuce a zároveň písemnou výzvu ke splnění vymáhané povinnosti ve lhůtě 30 dnů (se sníženými náklady exekuce). Exekutor zasílá povinnému na poslední známou adresu povinného (většinou adresu uvedenou v centrálním registru obyvatel). Proto pokud jste tyto listiny neobdržel, doporučujeme Vám nahlédnout do exekučního spisu, z něhož zjistíte, proč se tomu tak nestalo.
 
Pokud se dluh promlčí během exekučního řízení, může povinný podat návrh na zastavení exekuce (§ 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis