Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Postup exekutora

Vloženo: 11.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, jsem majitelem větší nemovitosti, která má jedno číslo popisné, dva byty a nebytové prostory. Tyto nejsou jednoznačně označeny. V nemovitosti má sídlo s.r.o., kterou vlastním, a jsem jednatelem. Bydlel zde od narození i můj bratr, který ale cca už 2 roky bydlí jinde. Dozvěděl jsem se v podstatě náhodou, že má finanční problémy a bude na něj provedena exekuce. Okamžitě jsem podal podnět, a zrušil mu trvalé bydliště, které si on nepřepsal. Zrušení trvalého bydliště nabylo právní moci. Může exekutor provést exekuci v mé nemovitosti, případně v nebytových prostorech spol. s .r.o., když tu fakticky bratr 2 roky nebydlí, nemá tu osobní věci, žádný právní vztah, a teď už ani trvalé bydliště? Jakým způsobem se případně bránit? Exekuce ve firmě by mi ohrozila provoz společnosti. Na spoustu movitých věcí již nemám doklady, jsou staršího data, ale pro mě cenné. Mám obavu, že pak dostatečně nebudu moct prokázat, kdo je které věci majitelem. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
exekutor může provést exekuci prodejem movitých věcí pouze v místě, kde lze důvodně předpokládat,  že se skutečně nachází věci povinného. Pokud ve Vašem domě Váš bratr již několik let nežije, není taková podmínka splněna.
 
Pokud by přesto došlo k tomu, že by exekutor "navštívil" Vaši nemovitost za účelem "oblepení" věcí s tvrzením, že věci v domě patří povinnému, musel byste pak prokazovat, že k těmto věcem máte vlastnické právo Vy a nikoliv Váš bratr. Podaří-li se Vám to prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor od zabavení věcí upustit. Nepodaří-li se vlastnické právo prokázat již při návštěvě exekutora nebo exekutor odmítne od soupisu této věci upustit, je nutné do 30 dnů od doby, kdy se o odmítnutí dozvíte,  podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud návrh není včas podán, může dojít ke zpeněžení věci, a vyplacení peněz oprávněnému. Pokud je návrh podán, pak o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí kladné – vyškrtnutí – znamená vyjmutí z exekuce, rozhodnutí záporné – zamítnutí návrhu na vyškrtnutí – znamená, že věc je i nadále součástí majetku, který slouží ke zpeněžení. Dojde-li k zamítnutí, pak zbývá již jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu, případně zamítnutí částečného. Zmeškání takové lhůty vede ke ztrátě věci. Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc patří či nepatří Vám.
Za důkaz může sloužit takřka cokoliv, co může prokázat rozhodný stav. Může jít o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda, nájemníka apod.), případně cokoliv dalšího, co může prokázat, že uvedená věc patří Vám.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis