Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

porušení dohody o provedení práce a nevyplacení mzdy

Vloženo: 03.08.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, měl jsem se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce dne 24.6.2014 jsem zaměstnavatele informoval o tom že chci odejít z důvodu nedodržení ústně upravených platebních podmínek. Se zaměstnavatelem jsme se ten den dohodli že se mu další den ozvu a zdělím k jakému datu bych chtěl přesně ukončit dohodu o provedení práce kde stojí že obě strany jsou povinni ukončit dohodu písemně týden do předu. Ještě ten den mě zaměstnavatel napadl a vyhodil z provozovny,tudiž jsem na něj podal trestní oznámení za napadení.Do dnes mi dluží zbytek výplaty která činí částku 5820,- a dvě výplatní pásky a ukončení dohody.Jak mám postupovat abych dostal potřebné dokumenty a dlužnou mzdu? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
jestliže zaměstnavatel tvrdil, že vyhozením z provozovny s Vámi Vás došlo k ukončení dohody okamžitě, ačkoli k tomu neměl důvod, jedná se o neplatné právní jednání. Ve smlouvě máte sjednáno, že dohodu lze ukončit bez uvedení důvodu, avšak písemným oznámením s týdenním předstihem. Jestliže však žádná ze stran neprojeví zájem na pokračování dohody a nenamítne neplatnost, pak se má za to, že došlo k ukončení dohody.
 
Pokud s Vámi bývalý zaměstnavatel nekomunikuje a nemá zájem se dohodnout smírně, pak nezbude než se obrátit na soud. Před podáním žaloby zaměstnavatele nejprve písemně vyzvěte k zaplacení a předání listin, a to nejméně 7 dnů před podáním žaloby. Výzva je totiž podmínkou pro přiznání náhrady nákladů soudního řízení (např. zaplaceného soudního poplatku) v případě úspěchu v soudním řízení. Sepsání žaloby není jednoduchým úkonem , proto pokud nemůžete požádat o pomoc advokáta, doporučujeme pokusit se navštívit poradnu či požádat o pomoc na informacích na soudě. V žalobě musíte identifikovat strany sporu, uvést rozhodné skutečnosti, připojit kopie důkazních listin a uvést žalobní návrh (co žádáte, zda žádáte i úrok z prodlení a náhradu nákladů řízení). Žalobu podejte k okresnímu (v Praze se nazývá obvodní) soudu dle sídla zaměstnavatele. Žalobou můžete i žádat, aby soud vydal rozsudek, v němž stanoví zaměstnavateli vydat Vám listiny, které Vám musí ze zákona předat (např. zápočtový list, výplatní pásky).
 
Jelikož Vám zaměstnavatel při ukončení dohody nepředal výplatní pásky, porušil tím povinnost stanovenou v § 142 odst. 5 zákoníku práce. Máte právo taktéž podat podnět na Inspektorát práce k prošetření dodržování předpisů zaměstnavatelem.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis