Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

poměrná část dovolené

Vloženo: 15.06.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se s dotazem. Dne 2.5.18 jsem nastoupila do nového zaměstnaní, smlouvu mám též od 2.5.. Od 1.4. do 1.5. jsem byla vedena na úřadu práce. Tento týden jsem obdržela výplatní pásku, mzdová účetní mě informovala, že nárok na dovolenou do konce roku mám v poměrné části, ale tím, že jsem nastoupila až 2.5., tak za květen mi nenáleží žádná dovolená, tedy nárok na žádný den dovolené, ani v poměrné části, že takto to stanovuje novela zákona platná od tohoto roku. Mám tedy do konce roku 2018 nárok jen na 11,5 dne. Je to takto správně?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zákoník práce ve svém § 212 uvádí, že:

- zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za

kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku.

- poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

- základní výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce (může být i vyšší, např. pokud jste pracovníkem ve školství).

- poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního

zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují; zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového

zaměstnavatele.

V ust. § 214 zákoník práce dále uvádí, že:

- zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Se shora uvedeného vyplývá:

- jakmile u současného zaměstnavatel odpracujete 60 pracovních dní, budete mít nárok na poměrnou část "dovolené za kalendářní rok"

- za měsíc květen nemáte nárok na poměrnou část dovolené, neboť Vaše zaměstnanecké poměry bezprostředně nenavazovaly.
 
Do dnešního dne, tedy 18.6., jste mohla u současného zaměstnavatele odpracovat 21 pracovních dnů + 12 pracovních dnů (počítán i dnešní den). Pokud spadáte do kategorie zaměstnanců s nárokem na základní dovolenou za kalendářní rok ve výši 4 týdnů, máte k dnešnímu dni nárok na 1,5 dne dovolené (dle ust. § 216 platí, že jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené).

 
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis