Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Polatek za pravní úkon věřiteli

Vloženo: 15.07.2015
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, na manželku je vedena exekuce. V dopise z 16.6.2015 přišlo zaplatiti hlavní částku, příslušenství a náklady na exekutora a pokud zaplatím do třiceti dnu budou náklady poníženy. Hlavní částka byla placena 30.3.2015. Proto jsme podali návrh na zastavení exekuce. Poté jsem se dozvěděl že je třeba doplatit úroky a příslušenství a že návrh na exekuci byl podán již v roce 2014. Proto jseme doplatil příslušenství a náklady exekutora. E-mailem jsem se ptal kolik je třeba případně doplatit. Byla mi sdělena částka přes 2000. Po podrobném zkoumání jsem zjistil, že neeviduji jednu platbu kterou jsem již platil, ale ani tak částka neodpovídala. Po zkoumání a dopisování jsem se dozvěděl že vznikla nová částka 968,- Kč a to za pravnické úkony věřitele. Museli prý kontaktovat věřitele že jsem předchozí částky hradil tak potřebovali doložení dokladů. Je tato částka 968,- Kč oprávněná? Počítá se tato částka do třiceti denní lhůty? A je nutné ji platit hned i když jsem oní nedostal žádné písemné rozhodnutí? Předem děkuji za odpověď S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud představuje částka 968,- Kč náklady oprávněného (věřitele) vzniklé mu v exekučním řízení, má sice oprávněný vůči povinnému podle exekučního řádu právo na jejich úhradu, avšak jen za předpokladu, že se jedná o náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku.
Dle našeho názoru nelze za takový účelně vynaložený náklad oprávněného považovat vyjádření věřitele (nebo jeho právního zástupce) k návrhu povinného na zastavení exekuce z důvodu, že věřiteli byl již dluh uhrazen.
 
Náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.
 
Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis