Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Pohruška soudním nařízením exekuce zajiž jednou uhrazenou částku.

Vloženo: 08.03.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, předem svého emailu děkuji za odpověď. Zkráceně, jsem na rodičovské dovolené s 9.měsíčním synem,pobírám tedy rodičovský příspěvek do 19.měsíců syna. Udělala jsem několik chyyb, ze které stále platím, ale své obrovské jsem již splatila. Při pokusu o obrou věc jsem se zadlužila, kdy konečná vymáhaná částka byla 160 000,- + cca 40 000,- na jiné pohledávky, splácím nyní z RP splátku na 200 000,-. Mnoho mi tedy pro sebe a dítě nezbývá, ale vím, že je to má chyba a společnosti se jí snažím splatit. Nyní mě advokát podávající na mě exekuci (160 tis. - splacenou) informuje o podání další soudního nařízení na částku 29.000,-, kterou mám uhradit do 17.3. Já však nemám žádné prostředky ani jinou možnost jak částku zaplatit. Bojím se, že mi vezmou i to málo co mi zvývá a já nebudu mít na zajištění malého. Mám nějakou možnost šanci úhradu odložit než žačnu opět pracovat nebo jakkoliv se vyhnout řízení. Nevím co si ještě počít s možnými soudními náklady. V souhrnu - splácím 200 000,- / měs. 3000,- + k tomu splácím cca 50 000,- vymáhaná částka 29.000,- dle mého již jednou zaplacena byla právě v těch 200 000,- ( souvisí spolu) doklady výdajové jsme při vyúčtování grantu předali, ale žádné potvrzení o předání nemám. a nyní nevím jak dál........ mohu něco dělať, je nějaká pomoc? Miluji svou rodinu a chci své dluhy umořit co budu schopna, ale systém mi nedá šanci.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
rozhodně se nemusíte obávat, že by Vám byl exekucemi postižen celý rodičovský příspěvěk. Povinnému (dlužníkovi) nesmí být dle zákona exekučně sražena z měsíčního příjmu základní částka - tzv. "nezabavitelná částka".
 
Základní nezabavitelná částka činí v roce 2017 částku 6.154,67 Kč.

 
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (např. manželka, nezletilé dítě) činí v roce 2017 částku 1.538,67 Kč (tj. 1/4 z částky 6.154,67).
 
Po odečtení všech nezabavitelných částek z čistého příjmu se zjistí, zda zbývá nějaká částka, tzv. "zbytek čistého příjmu".

Částka, nad kterou se zbytek čistého příjmu srazí bez omezení, činí v letošním roce 9.232,- Kč. 
 
Ze zbytku čistého příjmu ve výši 0,- Kč až 9.232,- je možné srazit buď pouze jednu třetinu nebo dvě třetiny, podle toho, zda je vymáhaná pohledávka přednostní či nikoliv.

Nad částku 9.232,- Kč se zbytek čistého příjmu srazí bez omezení.
 
 
Co se týče možností "zastavení" nebo "odložení" exekuce, jsou tyto limitovány zákonnými důvody.
 
Aby byl úspěšný návrh na zastavení exekuce, musí být naplněn některý z důvodů pro zastavení exekuce, které jsou uvedeny v ust. § 268 občanského soudního řádu, a to např.
- průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejjích nákladů (tzv. zastavení pro bezmajetnost).
- rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným,

- exekuce postihuje věci, které jsou z ní podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit.

 
 
Na Váš návrh by bylo možné i provedení již nařízené exekuce dočasně odložit.  Soud tak může učinit v případě, jestliže jste se bez své viny ocitla přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro Vás nebo pro příslušníky Vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.
 
Splňujete-li některou z podmínek pro zastavení nebo odklad exekuce, doporučujeme podat k soudnímu exekutorovi návrh co nejdříve, a to v písemné formě a s dostatečným odůvodněním. Nevyhoví-li exekutor návrhu sám, musí Váš návrh předložit exekučnímu soudu. O výsledku budete informována písemným usnesením, které Vám bude zasláno do vlastních rukou (nemáte-li zřízenu datovou schránku).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis