Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

pohledávka uhrazena před doručením exekuce

Vloženo: 23.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Dlužil jsem jedné vetší firmě úroky z prodlení jako pohledávku.Cca před měsícem jsem zaplatil zálohu a minulý pátek zbytek pohledávky.Zatím jsem neobdržel dopis o nařízení exekuce jelikož jsem na zdravotní dovolené.Dnes jsem zjistil že mám zablokované účty. Jak postupovat dále poštu si vyzvednu pozítří. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
ve Vašem případě bude záležet na tom, zda jste dluh uhradil před tím, než věřitel vůbec podal k soudnímu exekutorovi návrh na nařízení exekuce, nebo až po tomto datu (není směrodatné, zda jste dluh uhradil až PO podání návrhu na nařízení exekuce nebo předtím, kdy jste obdržel písemnou výzvu o nařízení exekuce, neboť exekuční řízení je ze zákona zahájeno právě již okamžikem podání návrhu).
 
Pokud zjistíte, že jste pohledávku uhradil PŘED podáním návrhu, podejte návrh na zastavení exekuce z důvodu uhrazení dluhu. V takovém případě byste neměl hradit náklady exekuce, protože podaný návrh ze strany věřitele byl v okamžiku podání návrhu již bezpředmětný.
 
Pokud jste pohledávku uhradil až PO podání návrhu  na nařízení exekuce, prokažte exekutorovi uhrazení dluhu, nicméně náklady exekučního řízení hradit budete.
 
Jakékoliv informace o průběhu exekučního řízení získáte nejlépe nahlédnutím do exekučního spisu v kanceláři exekutora.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis