Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Platba za kurz

Vloženo: 21.08.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to se splácením kurzovného bývalému zaměstnavateli.
V rámci mé bývalé práce jsem si musela dodělat kurz-pracovníka v sociálních službách. Bohužel jsem podepsala dodatek ke smlouvě, ohledně ceny kurzu, kterou určil pan ředitel. Kurz samotný stál 8000Kč,- myslím, ale já jsem podepisovala kurzovné na částku 19000Kč. Měli jsme mít úlevy..žádné nebyly...před kurzem jsme chodili do práce ..po kurzu taktéž...bylo z toho denně tak 18 hodin pracovních. Tudíž mám za to, že jsem odpracovala..vše. Pracovní poměr trval od 11.1.2016-30.9.2016. Odešla jsem kvůli totálnímu vyčerpání organismu. V červnu 2016 jsem si sice zkrátila úvazek na 0,75 hodin. Přesto přesčasové hodiny trvaly. Proto jsem podala výpověď nejprve dohodou k 31.7.2016 a poté, co byla zamítnuta jsem po 2 měsíční výpovědní lhůtě skončila pracovní poměr a nastoupila do jiného zaměstnání. Tento týden jsem obdržela psaní od mé bývalé nadřízené, že mám dluh..cena kurzu. Zaplatit do 30 dnů, nic víc. Chci se zeptat, jak postupovat..jedná se i o mé další kolegyně, které po mě odešly také.Dostaly stejnou obsílku. Děkuji za odpověď 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
z Vašeho dotazu usuzujeme, že jste se svým bývalým zaměstnavatelem písemně uzavřela  tzv. "kvalifikační dohodu" ve smyslu ust. § 234 zákoníku práce ("podepsala jsem dodatek ke smlouvě ohledně ceny kurzu"). 
 
Podstatou kvalifikační dohody je  závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace.
 
Kvalifikační dohoda musí obsahovat
a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení,
b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace,
c) druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.
 
Pokud jste nesplnila svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží.
 
Pokud jste nemohla vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou jste si zvyšovala kvalifikaci, popřípadě pozbyla dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí, povinnost k úhradě nákladů z kvalifikační dohody Vám nevzniká.
 

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis