Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

par.52/d

Vloženo: 27.09.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
mám takovýto dotaz: Pracoval jsem u zaměstnavatele cca 6 let, po té jsem měl pracovní úraz konec března 2012. PN trvala do září 2013, prošel jsem 3_mi operacemi a nakonec skončil v ČID 1.stupně. Shodou okolností, zaměstnavatel v květnu 2012 zrušil pro reorganizaci pracovní pozici, kterou jsem měl v PS a ostatní zaměstnance pracující na stejné pozici propustil či převedl na jinou práci. Po ukončení PN (po rozhodnutí o ČID 1.st) mi zaměstnavatel dal výpověď dle par.52/c s odůvodněním, že nemohu dostat výpověď par.52/d, neboť má pracovní pozice byla zrušena. Je tento postup správný?
Děkuji a přeji hezký den

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši organizaci. Jak uvádíte ve svém dotazu, zaměstnavatel vzhledem k reorganizaci zrušil Vaši pracovní pozici a ostatní zaměstnanci na stejné pozici, jako jste vykonával Vy, byli propuštěni, resp. převedeni na jinou práci. Z Vašeho e-mailu nevyplývá, jakou pozici jste před úrazem zastával, jaké je zaměření Vašeho zaměstnavatele či na jaké pozice byli převedeni Vaši kolegové při reorganizaci, ani nakolik Vaše částečná invalidita ovlivnila Vaše možnosti dalšího uplatnění u zaměstnavatele.
Pro zaměstnavatele je samozřejmě z hlediska výše odstupného výhodnější dát Vám výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce , pokud odpovídá za škodu Vám vzniklou při pracovním úrazu a nedošlo tedy k zproštění jeho odpovědnosti dle § 367 zákoníku práce. Pak by Vám odstupné ani v případě, že by došlo k výpovědi dle § 52 písm. d) zákoníku práce, nenáleželo. Vzhledem k tomu, že Váš dotaz je velmi obecný, lze těžko postup zaměstnavatele přesně posoudit. Faktem zůstává, že Vaše pracovní pozice již neexistuje a část Vašich kolegů byla právě z důvodu reorganizace propuštěna dle § 52 c) zákoníku práce. Z toho bychom tedy usuzovali, že zaměstnavatel nepostupoval v rozporu se zákonem, pokud Vám dal výpověď dle § 52 písd. c) zákoníku práce.
Nicméně pokud např. víte, že zaměstnavatel má volná místa na pozicích, kam byli převedeni Vaši kolegové a tuto práci byste mohl před úrazem vykonávat a byl na ní pravděpodobně i převeden, pak lze polemizovat o tom, zda neměl zaměstnavatel spíše postupovat dle § 52 písd. d) zákoníku práce.

Vzhledem k tomu, že Váš dotaz je velmi obecný, je těžké zaujmout k záležitosti jednoznačný postoj. Pokud by zaměstnavatel neprováděl reorganizaci, Vaše pozice doposud existovala a Vaše částečná invalidita Vám neumožňovala nadále vykonávat dosavadní práci, pak samozřejmě jednoznačně zaměstnavatel musí postupovat dle § 52 písm. d) zákoníku práce, nicméně zde došlo k reorganizaci a zrušení Vaší pozice, proto bych tedy vycházela z toho, že zaměstnavatel zákon neporušil.

Pokud máte pocit, že zaměsnavatel nepostupoval správně, zašlete nám konkrétnější informace, abychom mohli situaci lépe zhodnotit.

S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis