Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Oprávněný

Vloženo: 20.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dne 15.08.2014. jsem odeslal na mail exekutora tuto zprávu: "Dobrý den, obracím se na vás se žádostí o vysvětlení několika skutečností. Dne 05.03.2010 jsem obdržel od soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka "Usnesení" ze dne 01.03.2010 o zastavení exekuce č.j. 061 EX 1152/06-39. Se zastavením exekuce jsem souhlasil, žádám ale o vysvětlení odstavce III. tohoto Usnesení: "Povinný je povinen uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení ve výši 6.260 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení." 1.- do dnešního dne mi povinným nebyly náklady uhrazeny, jaký mám tedy zvolit postup, je vymáhání této částky věcí exekutora? 2.- podle výpisu z obchodního rejstříku byla proti firmě Liada spol. s.r.o., IČ25078984 vedena pouze exekuce č.j. 025 Ex 225/06-6 (zapsáno 25.01.2007, vymazáno 14.02.2008.) Z jakého důvodu není zapsána exekuce č.j. 061 EX 1152/06-39 ze dne 18.05.2006.? 3.- podle zápisu z "Úplného výpisu z obchodního rejstříku" učinil pan Kumsta dne 14.08.2008 (vymazáno až 02.08.2014.) vklad 400 000Kč. Proč nebylo možno obstavit tento vklad, jestliže naše exekuce probíhala od roku 2006 do roku 2010? Za odpovědi děkuji a přeji hezký den. Zendulka Josef" Dne 11:09.2014. jsem dostal tuto odpověď: "Dobrý den, k Vašemu e-mailu ze dne 15.08.2014 Vám sděluji následující. Usnesení o zastavení exekuce ze dne 01.03.2010, č.j. 061 EX 1152/06-39, lze použít jako exekuční titul. Tzn. pokud máte zájem povinnost uloženou povinnému tímto usnesením vymáhat, lze k vymožení dlužné částky nařídit novou exekuci. V rámci "staré, zastavené" exekuce tato částka nemůže být vymáhána. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18.05.2006, č.j. 13 Nc 25159/2006-8, o nařízení exekuce, bylo Městskému soudu v Praze (obchodní rejstřík) doručeno dne 27.09.2006. Doklad prokazující doručení je součástí exekučního spisu. Soudnímu exekutorovi není známo, z jakého důvodu soud exekuci do OR nezapsal. Se svojí žádostí se proto obraťte přímo na tento soud. Obchodní podíl lze postihnout, je-li povinným z exekuce fyzická osoba. Výše specifikovaná exekuce byla ovšem vedena na osobu právnickou. S pozdravem Mgr. Hana Melichová exekutorský koncipient, pověřený soudním exekutorem Exekutorský úřad Praha 10 Mgr. Jan Pekárek, soudní exekutor U Stanice 11/4, Praha 6, 162 00 tel. 220516809, 220517456 fax. 220951009" (konec mailu) Je podle vás jednání exekutora v souladu s právními předpisy?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekutor je oprávněn v rámci oprávněn vymáhat pouze částky, pro které byla exekuce nařízena (tzn. dluh uvedený v usnesení o nařízení exekuce /od roku 2013 ve vyrozumění o zahájení exekuce, dále úrok z prodlení, náklady předcházejícího řízení a náklady exekuce).  Náklady exekuce jsou míněny náklady exekutora a náklady oprávněného, počítané z vymožené částky a které jsou hrazeny teprve, jestliže dojde k vymožení dluhu. Náklady exekuce, které Vám byly proti povinnému přiznány v usnesení o zastavení exekuce, jsou odlišné od výše zmíněných nákladů vymáhaných exekutorem v po vymožení dluhu.  Důvodem je to, že tyto náklady jsou nově přiznávány v usnesení o zastavení exekuce a v nich je stanovena lhůta pro povinného k dobrovolné úhradě. Usnesením o zastavení exekuce totiž exekuční řízení ze zákona končí a exekutor není oprávněn v exekuci pokračovat a tedy ani vymáhat náklady přiznané v tomto usnesení.Skutečně je tedy potřeba, abyste podal nový návrh na nařízení exekuce pro vymožení nákladů přiznaných v usnesení o zastavení exekuce, pokud je povinný dobrovolně neuhradil.
 
Vklad společníka do obchodní společnosti lze postihnout pouze v exekuci vedené proti společníkovi (nikoli společnosti), tzn. jestliže by Vám dlužil pan K. a nikoli společnost L.spol. s r.o.
 
Odpověď exekutorského úřadu je proto v souladu s právními předpisy.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis