Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Oprávěnost exekuce

Vloženo: 16.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Může být Okresním soudem nařízena nová exekuce ve prospěch žalobce, kterému Krajský soud zamítl jeho nároky s dovětkem "Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání možné"?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud bylo řízení o nějaké věci (ať už jde o nalézací či exekuční řízení) skončeno z důvodu zamítnutí návrhu věřitele a proti rozhodnutí již není odvolání (tzn. rozhodnutí je v právní moci), pak nelze zahájit u soudu pro tutéž věc znovu řízení. Musí se však opravdu jednat o totožnou věc mezi týmiž účastníky.
 
Jestliže by věřitel znovu podal k soudu návrh na zahájení exekučního řízení, podejte  návrh na zastavení řízení, v němž  namítněte, že se jedná o věc již rozsouzenou (tzn. že je zde tzv. překážka rei iudicatae) a přiložte k Vašemu návrhu kopii soudního rozhodnutí o zastavení předchozího řízení.
 
Pro úplnost upozorňujeme, že se musí skutečně jednat o zamítnutí návrhu věřitele a nikoli např. o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu věřitele.
 

S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis