Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Odvolání proti zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce

Vloženo: 16.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Podal jsem návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, který mi byl soudem zamítnut. Sice soud zjistil, že nemám žádný movitý, nemovitý majetek ani peněžní. Přesto uvedl jako důvod ten, že , cit.: Povinný svým aktivním přístupem může v dohledné době nalézt i nějaký jiný zdroj pravidelného příjmu (a zřejmě tak činí),případně nabýt nějaký majetek a v exekuci tak bude moci být pokračováno, když navíc není vyloučeno splácení dluhu." K tomu splácení na vysvětlenou, v únoru 2015 mě navštívil soudní vykonavatel k provedení exekuce v místě mého trvalého bydliště. Trvalé bydliště je pouze jako fiktivní pro doručování písemností, S majiteli mám podepsanou smlouvu o pronájmu a sepsaný soupis jejich movitých věcí. Zde si chodím pouze vyzvednout poštu a zkontrolovat jim nemovitost. Jinak jsem bez přístřeší a abych nemusel parazitovat na státu jako naši "nepřizpůsobivý", řeším přenocování u známích. Známá mě v únoru kontaktovala o návštěvě exek. vykonavatele, a já abych zabránil provedení exekuce, dohodl jsem měsíční splátky ve výši 1000,-, na které jsem si půjčil u nebankovní společnosti. Chci napsat odvolání proti tomuto rozhodnutí, a proto Vás chci požádat jestli mě poradíte, jak mám formulovat mé odvolání a na jaké paragrafy se mohu bránit nebo použít. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v ust. § 268 občanského soudního řádu je jako jeden z důvodů, pro který lze zastavit výkon rozhodnutí (exekuci), uvedena skutečnost, že "průběh výkonu rozhodnutí (exekuce) ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů".
 
Vzhledem k tomu, že jste si s exekutorem dohodl splátkový kalendář, soud logicky dospěl k závěru, že máte příjem, ze kterého budete schopen splátky hradit. V takovém případě bohužel nesplňujete shora uvedený důvod pro zastavení exekuce - tedy "nemajetnost".
 
Není-li ve Vašem případě naplněn jiný důvod pro zastavení exekuce uvedený v § 268 o.s.ř., lze předpokládat, že za dané situace nebudete v odvolacím řízení úspěšný.
 
 
Dostal-li jste se do tíživé životní situace, můžete však u exekutora podat návrh na odklad exekuce. Exekutor nebo soud pak může odložit provedení exekuce, jestliže jste se ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro Vás zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. 

Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis