Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

odměna správce

Vloženo: 22.02.2017
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat, jakáje odměna správce do schválení odlužení.Platil jsem měsíčně asi 1089kč a nyní si správce strhl dalších asi 4400 kč , jako odměnu správci do schválení odlužení. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

 
výše odměny insolvenčního správce při oddlužení je stanovena na základě ust. § 38 insolvenčního zákona vyhláškou č. 313/2007 Sb.
 
Dle ust. § 3 cit. vyhlášky činí odměna insolvenčního správce
 
a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč,
 
b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,
 
c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1125 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.
 
Dále má insolvenční správce nárok na úhradu daně z přidané hodnoty (je-li plátcem) a na úhradu hotových výdajů (ty jsou hrazeny ve většině případů ve výši ve výši, kterou správce prokáže).
 
Vzhledem k tomu, že vyhláška hovoří o odměně správce až od okamžiku "rozhodnutí o povolení oddlužení", použije se pro případ, kdy správce činil nějaké úkony ještě před tímto rozhodnutím (nebo mu vznikly nějaké náklady) ust. § 5 vyhlášky, dle které platí, že nelze-li odměnu určit postupem podle § 3 vyhlášky, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
 
V průběhu oddlužení hradí insovelnční dlužník odměnu (a náklady) správce tzv. zálohově. O celkové (a konečné) výši odměny (a nákladů) správce totiž rozhoduje insolvenční soud až ve chvíli, kdy se dlužník v oddlužení osvědčil (viz ust. § 413 insolvenčního zákona), a to usnesením.
 
Máte-li pochybnosti o výši záloh na odměnu správce, požádejte jej o přesné vyúčtování, případně se obraťte na insolveční soud.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis