Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

odměna exekutora

Vloženo: 03.04.2015
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dovoluji si dotaz ohledně odměny exekutora. Soudní proces ohledně mé neschopnosti splácet spotřebitelský úvěr z důvodu úrazu a poté invalidity měl konečný rozsudek : Pojištovna je povinna závazek splnit a dluh uhradit. Pojišťovna dluh uhradila ale exekutor mezitím nárokuje svoji odměnu a j. náklady. Kdo uhradí exekutorovi jeho odměnu, když během soudního procesu nebyla chyba na mojí straně ? 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
dojde-li k zastavení exekuce - např. na základě návrhu, jehož podání jsme Vám doporučili v předchozím příspěvku - hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil (§ 89 exekučního řádu). Posouzení skutečnosti, který z účastníků exekuce zastavení zavinil, náleží soudnímu exekutorovi a bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu. 
Náklady exekuce určí soudní exekutor v Příkazu k úhradě nákladů exekuce. Tento Příkaz doručí oprávněnému i povinnému.
Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení Příkazu. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. 
Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis