Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

oddlužení a exekuce

Vloženo: 09.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, já jsem měla dluhy před manželstvím. Zažádala jsem o insolvenci , která mi byla schválená - prodejem nemovitosti. Již vše proběhlo, ale stále můj manžel má zablokované všechny účty exekutorem. Jak se proti tomu můžeme bránit a má na to exekutor právo? Děkuji za odpověď!

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže jste jako dlužník splnila řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá Vám insolvenční soud usnesení, jímž Vás osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly tyto pohledávky uspokojeny. Insolvenční soud Vám takové usnesení vydá pouze jen na Váš návrh (§ 414 odst. 1 insolvenčního zákona).

Takové osvobození od placení pohledávek se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak  měli učinit (§ 414 odst. 2 IZ).
 
V insolvenčním řízení se nepřihlíží k přihláškám pohledávek, které byly podány opožděně. Mezi pohledávky, které se mají přihlašovat do insolvence, patří rovněž pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány exekucí (§ 173 IZ).
 
Pokud tedy proti Vám probíhá exekuce k vymožení pohledávky, která dle insolvenčního zákona splňuje podmínku pro osvobození od placení, požádejte insolvenční soud o vydání usnesení o osvobození a následně podejte k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce spolu s takovým usnesením insolvenčního soudu.
 
Bude-li exekuce zastavena, budou soudním exekutorem zrušeny všechny exekuční příkazy postihující účty Vašeho manžela.
 
Pokud je naopak exekuce vedena pro pohledávku, která vznikla po účincích schválení Vašeho oddlužení - tedy po okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku - lze pro takovou pohledávku exekuci provést.
 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis