Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Obstavení účtu - nezadržitelná částka

Vloženo: 15.01.2015
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, v rámci manželčiny exekuce mi byly uloženy srážky ze mzdy a zbytek ( nezadržitelná částka ) mi byla odeslána na můj bankovní účet, který mi byl také obstaven. Proto jsem se telefonicky spojil s vykonavatelem exekuce, abych ho požádal o uvolnění účtu. Dotyčný mi ale k mému překvapení zdělil, že sice ví, že na účtě je jen tato částka, ale účet neodblokuje abych se mohl dostal k těm penězům, které mi v rámci exekuce náleží. Dále mi začal vyhrožovat zabavením majetku a případným trestním stíháním, pokud dluh za manželku urychleně nezaplatím. Je možné, aby se k člověku exekutor takto choval, dělal z něho bůhví co, když to původně není ani jeho dluh a nechal ho jen s 6820 Kč které mi banka vyplatila, když mám jediný příjem v rodině a proto kromě sebe živím ještě manželku a dvě děti. Prosím poraďte mi, co mám dělat a jestli se mohu nějak bránit.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekutor i jeho zaměstnanci se musí podle zákona chovat k dlužníkovi slušně a jsou oprávnění postupovat pouze tak, jak jim dovoluje zákon. Za dluhy manželky nemůžete být v trestním řízení odsouzen a proto vyhrožování trestním řízením v případě nezaplacení dluhu a činění takového nátlaku není v souladu se zákonem ani etickými pravidly. Na postup zaměstnance exekutora si můžete stěžovat. Jednak u exekutora samotného a nedojde-li k nápravě, můžete podat stížnost na postup exekutora u orgánů vykonávajících dozor nad exekuční činností, tj. na exekutorské komoře, na ministerstvu spravedlnosti, u předsedy okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo či u předsedy okresního soudu, u něhož byla tato exekuce zahájena a povolena.
 
Jelikož uvádíte, že se jedná o dluh manželky a tedy zřejmě nespadá do společného jmění manželů, pak můžete k soudu podat tzv. vylučovací žalobu dle ust. § 267 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V žalobě stručně sdělte všechny podstatné skutečnosti, přiložte k nim důkazy prokazující Vaše tvrzení a žádejte, aby soud vyloučil Vaši mzdu a taktéž finanční prostředky na Vašem účtu z exekuce, neboť dle § 262a odst. 2 občanského soudního řádu nemůže být tento majetek předmětem exekuce. Žaloba se podává proti oprávněnému, nikoli proti exekutorovi.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis