Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Obstavení účtu exekutorem

Vloženo: 09.08.2013
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Exekutor mně vzhledem k manželčinu dluhu obstavil (či zablokoval) účet. Pokud vím, tak má právo obstavit účet, ale maximálně do výše vymáhané částky. Ptám se tedy: pokud mně na tento účet přijdou peníze převyšující například o 20.000,-Kč požadavek exekutora, musí mně být okamžitě umožněno (bankou, exekutorem?) s těmito penězi navíc disponovat? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jak správně poznamenáváte, dle § 303 občanského soudního řádu je peněžní ústav oprávněn provést blokaci účtu až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Vaše právo nakládat s takovými prostředky je tedy omezeno, respektive nemůžete s nimi volně nakládat. Toto omezení se nevztahuje na finanční aktiva (a tzv. částku dvojnásobného životního minima, 6280 Kč), která jsou nad výši vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.
Pokud je či prokazatelně bude na zablokovaném účtu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku by se jevilo jako nadbytečné, může být exekutorovi navrženo zrušení zákazu nakládání s majetkem, který je v daném návrhu označen, a současně je doloženo, že zbylá finanční aktiva nepochybně postačují k uhrazení vymáhané částky. Je důležité si uvědomit, že v případě, kdy peněžní prostředky na účtu nepokrývají danou pohledávky, peněžní ústav monitoruje pohyby na účtu ještě po dobu 6 měsíců od doručení vyrozumění o nabytí právní moci usnesení nařizujícího exekuci. Pokud peníze na účet dojdou, jsou následující den odeslány oprávněnému. Naopak v případech, kdy je požadovaná suma již na účtu, je možné banku požádat o její jednorázové uvolnění.
 
S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis