Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Obstavení majetku manželky povinného

Vloženo: 18.07.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Bylo vydáno několik exekučních příkazů pro dluhy, které vznikly mě před uzavřením manželství, ale exekuční příkazy jsou na majetek a účet manželky, ale máme soudem zrušené SJM již od r. 1999, přitom exekutor zablokoval peněžní účet u banky, který je výlučně manželky, jak postupovat, aby exekutor zrušil exekuční příkazy na účet a nemovitost manželky?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
za stávající právní úpravy lze pro dluhy, pro které lze postihnout majetek ve společném jmění manželů (a mezi které patří právě i závazky, které převzal jeden z manželů před uzavřením manželství), postihnout nanejvýše bankovní účet manžela povinného, a to pouze do výše, která by z účtu připadla manželovi-exekučnímu dlužníkovi v případě, kdy by bylo SJM zrušeno a vypořádáno.
 
Exekutor je navíc nyní povinen zkoumat, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou ČR evidováno např. rozhodnutí soudu o zrušení SJM. Pokud zjistí, že taková listina v Seznamu evidována je, musí k ní v rámci exekučního řízení přihlédnout tehdy, byla-li do Seznamu zapsána dříve, než vznikl dluh. Pokud by naopak byla do Seznamu zapsána až po vzniku dluhu, v rámci exekuce by k obsahu listiny zapsané v Seznamu nepřihlížel.
 
Pokud je v exekučním řízení postižen majetek Vaší manželky, který by dle shora uvedeného postižen být neměl, podejte k exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce tím kterým způsobem nemá být veden. Návrh odůvodněte. Pokud návrhu sám exekutor nevyhoví, musí návrh předat exekučnímu soudu k rozhodnutí.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis