Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nová nájemní smlouva

Vloženo: 18.11.2018
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda majitel domu u kterého byla zahájena exekuce může uzavírat nájemní smlouvy? Tento majitel vydražil dům také v době, kdy byl předchozí majitel v exekuci a tento nový majitel je nyni také v exekuci a předkládá novou nájemní smlouvu psanou už na sebe, protože je stále v planosi ta předchozí smlouva. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
povinný nesmí poté, co je mu doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. S ohledem na uvedené ustanovení exekučního řádu jsme toho názoru, že uvedený zákaz se vztahuje zejména na zcizování (prodej, dar) nemovitosti, nikoliv na uzavírání nájemních smluv, pokud by samozřejmě nebyly uzavírány za nápadně nevýhodných podmínek pro povinného (např. nájemné ve výši 1 Kč).
 
Pokud máte uzavřenu nájemní smlouvu s předchozím vlastníkem nemovitosti, nejste povinna při změně vlastnictví uzavírat s novým vlastníkem novou nájemní smlouvu, na nového vlastníka totiž přechází veškeré práva a povinnosti předchozího pronajímatele. 
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis