Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nezákonný nátlak exekutora

Vloženo: 05.02.2019
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Text otázky: 

Dobrý den, dnes mě navštívil exekutor, pár věcí v jeho jednání mi přijde mimo zákon.
1) Jsem nemocná, vysoká horečka, to že jsem objednána k lékaři exekutora nezajímalo. 'Rekl, že pokud nebude vpuštěn, otevře si za pomoci zámečníka.
2) mám 2 velké psy, kteří byli boucháním exekutora rozrušení a nebyla jsem schopná v dané chvíli je někam zavřít, exekutor vyhrožoval odchytovou službou.
3) Na návštěvě byl u mne zrovna přítel, který přijel před 2 dny protože je také nemocný, abychom si vzájemně vypomohli. Jako řemeslník si vyndal věci z dodávky a složil si je v průjezdu, aby mu někdo nevykradl venku auto. Na stole ležel jeho starý pracovní TNT ( hodnota cca 1500,-Kč) s účetnictvím a veškerými pracovními záležitostmi, který exekutor polepil a když se přítel bránil, že je jeho pracovní, rozhodl se exekutor, že NTB odveze, pokud přítel okamžitě nedoloží doklad o koupi, který samozřejmě u sebe neměl. Exekutor, když viděl, že odvezení NTB se nejvíc bráníme soustředil se pouze na něho, další věci v domácnosti ho přestaly zajímat. Nestačilo mu, že by přítel v NTB doložil, že je firemní, že je v něm jeho účetnictví, že NTB nemá se mnou nic společného, ... situace začala být kritická, protože přítel nechtěl NTB dobrovolně vydat a dcera, která mezitím přijela s 5letou vnučkou z léčebny, aby zabránila nějaké fyzické potyčce, nabídla exekutorovi veškeré peníze, co měla na účtu 20.000,-Kč. Nakonec po dlouhém dohadování exekutor souhlasil s vkladem 20.000,-Kč a splácením částky 1.500,-Kč měsíčně z mého životního minima, ze kterého žiju. Jinak stále vyhrožoval odvezením přítelova NTB. Postupoval exekutor podle zákona?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor může ve smyslu ust. § 59 odst. 1 psím. c) zákona č, 120/2001 Sb., exekuční řád, vymoci peněžitou pohledávku také prodejem movitých věcí. Exekutor pak postupuje dle ust. § 66 a násl. exekučního řádu. Dle těchto ustanovení může exekutor zajistit věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty. Takové věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele.

V případě, že byla do soupisu převzatá věc, která nepatří povinnému, může ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Pokud exekutor návrhu nevyhověl byť jen zčásti, může navrhovatel podat ve lhůtě 30 dnů od doručení takového rozhodnutí exekutora, podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci dle ust. § 267 občanského soudního řádu.

Exekutor také přijme každou platbu na, která je určena na úhradu pohledávky.

K ostatním okolnostem, které jsou obsahem Vašeho dotazu pak uvádíme, že běžná nemoc není z hlediska zákona relevantní překážkou pro průběh exekuce. Exekutor je dle ust. § 325a občanského soudního řádu oprávněn zjednat si do bytu nebo jiné místnosti povinného přístup a povinný je povinen umožnit tomu, kdo prování výkon rozhodnutí přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny (ust. §235b odst. 1 občanského soudního řádu).

V případě chovu zvířat, jste jako vlastník těchto zvířat odpovědná za jejich řádné zajištění tak, aby tato zvířata nezpůsobila škodu na zdraví či majetku jiných osob.

V případě, že máte pochybnosti o správnosti postupu exekutora v dané věci, můžete se obrátit se stížností na odbor exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis