Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nevyplacení mzdy a odstupného po skončení pracovního poměru

Vloženo: 29.05.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, pracovala jsem od 1.10.2013 v jednom soukromém zdravotnickém zařízení na Praze 4. Koncem Dubna jsem podepsala výpověď dohodou s odstupným jednoho průměrného měsíčního výdělku. Výplata za Březen, odsupné a vyrovnání daní mi mělo přijít 12.4.2014 a do teď nic nemám, firma na mě vůbec nereaguje a nekomunikuje semnou. Můžete mi poradit co mám dělat? Děkuji za odpověď Zuzka

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže s Vámi zaměstnavatel nekomunikuje, pak zřejmě nezbude než vymáhat dlužnou částku soudní cestou. Před podáním žaloby však doporučujeme ještě jednou vyzvat zaměstnavatele písemně doporučenou poštou na adresu jeho sídla k zaplacení veškerých dlužných částek s upozorněním, že jinak se budete muset obrátit na soud a jiné orgány, např. Inspektorát práce. Taktéž zkontrolujte, zda na majetek zaměstnavatele nebylo vyhlášeno insolvenční řízení. Pokud by tomu tak bylo, pak byste musela podat přihlášku do insolvenčního řízení. Insolvenční rejstřík naleznete např. na stránkách ministerstva spravedlnosti: www.justice.cz , kam do vyhledávače zadáte IČO nebo název zaměstnavatele. Informace o tom, jak podat přihlášku, naleznete např. na internetové stránce http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/veritel/pohledavky-a-jejich-prihlaseni-.html
Formulář samotné přihlášky Vaší pohledávky, včetně vyplněného vzoru, pak můžete nalézt např. zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
 
 
Jelikož se ve Vašem případě jedná o peněžitý dluh, pak doporučujeme podat žalobu formou návrhu na vydání platebního rozkazu. Jedná se o tzv. zkrácené řízení, tj. pokud žalovaný nepodá odpor, nekoná se soudní jednání a soud rozhodne pouze na základě textu žaloby a přiložených písemných důkazů. Pokud žalovaný odpor podá, pokračuje se v řízení klasickou formou. Návrh se podává k okresnímu soudu (v Praze se jedná o obvodní soud dle městské části), v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo (ve Vašem případě nejspíše Obvodní soud pro Prahu 4). Kontakty na všechny soudy naleznete také na stránkách www.justice.cz .
 
K žalobě (návrhu) připojte kopii dohody se zaměstnavatelem. Návrh (žaloba) musí obsahovat název soudu, kterému je určen, osobu žalobce a žalovaného (včetně data narození, bydliště, v případě právnické osoby IČ a sídlo) ,dále které věci se návrh týká, tj. vylíčení rozhodných skutečností  a čeho se žalobce domáhá, dále označení důkazů. Návrh musí být podepsán a datován. V návrhu můžete žádat náhradu zaplaceného soudního poplatku a zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky de dne následující po dni, kdy nastala splatnost  dluhu(tj. ve Vašem případě od 13.4.2014).
 
Sepsání návrhu je však poměrně náročné a proto raději doporučujeme požádat o pomoc advokáta, případně alespoň požádat o radu pracovnice soudu či nějakou organizaci poskytující právní pomoc. Za podání žaloby (návrhu)  se platí soudní poplatek ve výši 5% z dluhu, nejméně však 1.000 Kč. Pokud by Váš návrh obsahoval chyby, soud by Vás měl vyzvat k nápravě a poučit, jak je potřeba návrh opravit či doplnit.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis