Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

neplacení výživného

Vloženo: 29.06.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, mám dotaz k neplacení výživného. Otec mého dítěte má soudem stanovené výživné 2000 Kč, které od roku 2012 neplatí. V roce 2013 jsem na něj podala trestní oznámení a v roce 2014 proběhl soud, na jehož základě dostal podmínku a 250 hodin VPP. Výživné a ani vzniklý dluh neplatí nadále. Ráda bych na něj podala exekuci, ale zjistila jsem tyto skutečnosti: 1) nemá žádný příjem, protože zřejmě pracuje na černo 2) Veškerý majetek (byt, auto) byl přepsán na jeho manželku 3) S manželkou údajně nebydlí, nemá u ní ani trvalé bydliště Mám v této situaci vůbec návrh na exekuci podávat? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
i v tomto případě doporučujeme návrh na exekuci podat. V současné době má totiž exekutor podle § 71a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v případě dluhu na výživném na nezletilé dítě možnost vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného. Jestliže dojde k pozastavení možnosti řídit, bývá tato situace pro většinu dlužníků velkou motivací, aby dluh začali řešit a zaplatí jej. Za podání návrhu na exekuci se nehradí soudní poplatek. S jeho sepsáním Vám pomůžou na kterémkoli exekutorském úřadě, případně jsou vzory ke stažení často i na internetových stránkách exekučních úřadů.
 
I pokud by otec dítěte řidičský průkaz nevlastnil, návrh na exekuci podejte. Často se stává, že exekutor dohledá nějaký příjem či majetek, o němž oprávněný neví (např. se může jednat o uzavřené stavební spoření, penzijní připojištění apod.). Navíc je třeba vzít v úvahu, že exekuce může trvat po několik let a je tedy možné, že se časem nějaký další majetek objeví. Pokud byste návrh na exekuci přece jen nyní nepodala, mějte na paměti, že jednotlivé již splatné nezaplacené měsíční výživné se promlčuje. Jestliže jde o nedoplatek na výživném přiznaný soudním rozhodnutím, pak promlčení doba činí 10 let ode dne, kdy mělo být výživné podle rozsudku soudu zaplaceno.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis