Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

neoprávněná exekuce - doplňující dotaz

Vloženo: 16.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den , ještě doplňující otázka - jak se podává návrh na zastavení exekuce -omlouvám se, ale nechci udělat nějakou chybu. Co všechno by měl dokument obsahovat ? A ještě dotaz - Když v platebním rozkazu bylo napsano zaslat k rukám daného právníka a my jsme ten poplatek poslali s variabilním symbolem jako u každé normální platby. Podotýkám, že v platebním rozkazu žádný variabilní symbol uvedený nebyl. Je možné, že platbu špatně spárovali ?? a tímto vznikl dluh ?? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
v návrhu na zastavení exekuce uveďte:
- jméno exekutora, kterému je návrh určen, spolu se spisovou značkou exekučního řízení, 
- Vaše identifikační údaje
- skutečnost, na základě které žádáte zastavení exekuce, ve Vašem případě tedy skutečnost, že jste dluh již zaplatila a jakým způsobem (uveďte přesný způsob, jak k platbě došlo, tedy uveďte i Vámi zmiňovaný variabilní symbol)
- čeho se domáháte - tedy uvedení vlastního návrhu, aby byla exekuce zastavena.
K návrhu připojte doklady prokazující Vaše tvrzení, tj. zejména potvrzení o zaplacení dluhu.
Návrh opatřete datem a svým podpisem, můžete jej exekutorovi buď zaslat doporučeným dopisem nebo jej i doručit osobně.
 
Jak jsme uvedli v předchozím příspěvku, exekutor po podání návrhu na zastavení exekuce dotáže oprávněného, zda-li se zastavením souhlasí. Oprávněný za tím účelem provede dohledání Vaší platby dluhu a najde-li platbu, měl by samozřejmě souhlas se zastavením vyslovit.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis