Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Neoprávněná exekuce

Vloženo: 03.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dovoluji si požádat o radu. Stručně popisuji věc : Před časem mi GEMB a.s.poskytla spotřebitelský úvěr, který byl stejnou bankou pojištěn u CARDIF a.s. V roce 2007 se mi přihodil úraz páteře,zachytila jsem pacienta při pádu z lůžka. Následně jsem se ocitla proto v platební neschopnosti ne vlastní vinou. Soud vydal rozsudek a pojišťovna svůj závazek splnila a dluh uhradila 19.6.2014. Během soudního procesu si exekutor nárokuje částku,kterou požaduje po mě. Neměla by tuto částku také hradit pojišťovna, nebo kdo může za prodlevu? Můj právník si myslí, že soud chyboval, když nepřizval pojišťovnu k jednání. Toto jednání neproběhlo u stejného soudu, než který vydal rozsudek o povinnosti pojišťovny dluh uhradit. V platební neschopnosti jsem se ocitla díky úrazu a následné invaliditě. Můj zdravotní stav není dobrý a celá záležitost s exekucí mi ještě přitěžuje, neboť v platební neschopnosti nejsem vlastní vinou.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud byl již Váš dluh ze spotřebitelského úvěru uhrazen pojišťovnou a přesto probíhá k jeho vymožení exekuční řízení, je potřeba, aby jste k exekutorovi podala návrh na zastavení exekuce a doložila, že dlužná částka byla již v plné (nebo alespoň částečné) výši uhrazena věřiteli.
Podaný návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis