Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

neoprávněná exekuce

Vloženo: 26.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den. Z předešlého manželství mám exekuce 2010,2011/ za bývalého manžela /. V roce 2013 / 13.12. / jsem uzavřela nové manželství a před 14 dny mi byly doručeny ekekuční příkazy na mého nového manžela.Exekuce splácím z platu. Nechápu jak je možné,že exekutor vydal příkazy na mého současného manžela. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
podle § 262a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění platném od 1.1.2014,  lze nařídit a provést exekuci majetku patřícího do společného jmění manželů také tehdy, jde-li vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Toto ustanovení zákona však má být dle stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti vykládáno tak, že dluh jen jednoho z manželů lze vymoci i z majetku patřícího do společného jmění manželů, avšak nikoli celého, nýbrž pouze té části, která by při vypořádání společného jmění manželů připadla povinnému (tj. pouze tomu z manželů, který je dlužníkem), což je exekutor povinen v průběhu exekuce zjistit. Obecně platí, že podíly manželů k majetku tvořícímu společné jmění manželů jsou stejné, tj. ve Vašem případě by exekutor měl k uspokojení dluhu použít pouze Váš podíl na majetku ve společném jmění manželů (1/2) a nikoli podíl Vašeho nynějšího manžela.
 
Pokud by exekutor zpeněžil majetek ve vyšší míře, má Váš manžel právo podat tzv. excindační (vylučovací) žalobu dle § 267 odst. 2 občanského soudního řádu (tj. návrh na vyloučení určitého majetku z exekuce). Žalobu je nutné adresovat soudu (tj. okresní či obvodní soud, který exekutora pověřil provedením exekuce), jako žalovaného je nutné uvést oprávněného (tj. věřitele, pro jehož pohledávku je exekuce vedena), nikoli exekutora. V žalobě se uvedou rozhodné skutečnosti (tj. jaký majetek nemá být postižen exekucí a z jakého důvodu) a k tomu se přiloží důkazy (postačí kopie listin).
 
Dále dle § 262a odst. 2 občanského soudního řádu platí, že výkon rozhodnutí (tj. exekuci) srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu (tj. tzv. zablokování účtu), přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Proto pro dluhy, které vznikly v době Vašeho předchozího manželství, nemůže exekutor provádět srážky ze mzdy Vašeho současného manžela ani zablokovat jeho účet. Pokud by se tak stalo, podejte návrh na zrušení takového exekučního příkazu či opět vylučovací žalobu (viz výše), kde odkážete na toto ustanovení zákona.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis