Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Neoprávněná exekuce

Vloženo: 04.07.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, jsem 50% společník v s.r.o., druhý společník ovládá společnost, má na své straně jednatele i prokuristu, se mnou se nikdo nebaví.Zjistil jsem, že na majetek společnosti je vydán exekuční príkaz k prodeji nemovitého majetku díky vymyšlené pohledávce. Mám šanci tomu zabránit nebo se mám se svým majetkem rozloučit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předně se omlouváme za pozdní odpověď způsobenou velkým počtem dotazů a omezenými kapacitami naší poradny.
 
Podle § 106/1 obchodního zákoníku odpovídá společnost za porušení svých závazků celým svým majetkem. Zároveň podle § 106/2 ObchZ společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladu všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.
 
V praxi to znamená, že pokud je vydán exekuční příkaz na majetek společnosti, může být zabaven, neboť společnost jako celek odpovídá za své závazky. Nemovitost (i v případě, že byla Vaším vkladem) je majetkem společnosti a jako taková může být použita na uhrazení dluhu.
Jestliže dluh nelze pokrýt z majetku společnosti, věřitel může svoji pohledávku uspokojit z majetku jakéhokoliv ze společníků, protože ti ručí za závazky společnosti. Jejich ručení je ovšem omezeno částkou, která odpovídá celkové výši nesplacených vkladů. Zároveň je rozhodující zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku.
 
Váš soukromý majetek může být zabaven z titulu ručitelství, to však pouze v případě, že vklady jednotlivých společníků nebyly splaceny (resp. tato skutečnost dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku).
 
Společník, jehož soukromý majetek byl použit na uspokojení pohledávky, může podle § 106/2 ObchZ požadovat náhradu od společnosti, popř. od ostatních společníků v rozsahu jejich účasti na společnosti (ve Vašem případě lze tedy nárokovat 50%).
 
Zároveň §56a/2 ObchZ zakazuje jakékoliv jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit, což Vám umožňuje bránit se proti druhému společníkovi i jednateli. K rozsáhlejší radě bychom ovšem potřebovali více informací o situaci ve Vaší společnosti.
 
S pozdravem,
tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis