Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nemocenská po výpovědi dohodou

Vloženo: 06.10.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o informaci, která se týká Výpovědi dohodou. Dne 13.9., jsem podepsala Výpověď dohodou a v tentýž den jsem byla uvedena do pracovní neschopnosti, která trvala týden, čili do 23.9. Na úřad práce jsem se dostavila dne 24.9. ÚP mne zaevidoval do evidence s datem 24.9.. Prosím o informaci, zdali je povinnost bývalého zaměstnavatele předat neschopenku MSSZ v Brně a zdali týden, po který jsem byla v pracovní neschopnosti, za mě zdravotní a sociální platí stát, případně, zdali si musím dojít na úřad a ten týden uhradit sama. Prosím, ještě o informaci, jak je to se Zápočtovým listem, zdali týdenní pracovní neschopnost musí být uvedena v Zápočtovém listě. Nyní jsem zaměstnána a zaměstnavatel mi oznámil, že Výpověď dohodou by měla být s datem ukončení 23.9., právě kvůli neschopnosti, že ten týden nikde není vedený. Děkuji Vám za Váš čas a odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme, že jste se obrátila na naši organizaci.

Zákoník práce v § 53 stanovuje tzv. ochrannou lhůtu, ve které zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí. Jde mimo jiné i o případ,kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Pokud byste tedy dostala výpověď a ve výpovědní lhůtě jste byla uznána dočasně práce neschopnou, pak by výpovědní lhůta po dobu trvání pracovní neschopnosti neběžela a začala by běžet až poté, co byste byla uznána práce schopnou. Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr skončil dohodou ke konkrétnímu dni a nedohodla jste se se zaměstnavatelem na posunutí data ukončení vzhledem k pracovní neschopnosti, domníváme se, že Váš pracovní poměr i tak skončil k datu 13.9.
 
Zákoník práce ochrannou lhůtu vztahuje na případy jednostranného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Ve Vašem případě však došlo k dohodě s konkrétním datem. Nicméně zákon o nemocenském pojištění v § 15 stanovuje, že nemocenské náleží i tomu, kdo byl uznán dočasně práce neschopným, pokud pojištění zaniklo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud tedy Váš pracovní poměr skončil a vy jste ihned byla uznána dočasně práce neschopnou, pak máte nárok na nemocenskou. Pokud jste zaměstnavateli předala neschopenku, pak ten samozřejmě musí postupovat dle předpisů a neschopenku zaslat Městské správě sociálního zabezpečení v Brně. Pokud jde o zápočtový list, pak se ale domníváme, že pracovní poměr skončil ke dni 13. 9. 2013 a následující den jste se již měla evidovat na příslušném úřadu práce.

Pokud budete potřebovat cokoliv doplnit, neváhejte nás znovu kontaktovat.
S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis