Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

nemocenská

Vloženo: 03.09.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den.31.8 2014 mi firma po dvou letech neprodloužila hlavní pracovní poměr(8h) a již 25.8 semnou tatáž firma sepsala DPČ která vcházela v platnost 1.9. 2014....Po psychickém traumatu jsem od 1.9 na nemocenské,,,,,zajímá mě zda mám nárok na nemocenskou a v jakém rozsahu....děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
podle § 5 písm. a) pododst. 5 zákona. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jsou účastni na nemocenském pojištění i zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, pokud splňují podmínky uvedené v § 6 téhož zákona. Pokud tedy Vaše zaměstnání na základě dohody má trvat alespoň 15 dní a máte v dohodě sjednán měsíční příjem nejméně ve výši 2.500 Kč, pak podmínky zákona splňujete. Pokud byste měla příjem nižší, pak jste pojištěna pouze v měsících, v nichž Váš příjem této částky dosáhne.
 
Nad to ve Vašem případě Vám po ukončení pracovního poměru začala běžet 7 denní ochranná lhůta, tzn. že pokud v těchto dnech onemocníte, máte nárok na dávky nemocenského pojištění (avšak pouze od 15 dne od OSSZ, nikoli od zaměstnavatele). Ochranná lhůta ale zaniká novým pojištěním. Pokud Vám tedy vznikne pojištění z dohody o pracovní činnosti (tj. splníte podmínky uvedené v § 6 zákona o nemocenském pojištění), pak zaniká ochranná lhůta a dávky jsou vypláceny na základě pojištění z dohody (tj. i pod odbu 4. až 14 dne zaměstnavatelem).
 
Výše nemocenského je stejná pro všechny zaměstnance, tj. pro ty, pracující de pracovní smlouvy, i pro ty, pracující na základě dohody o pracovní činnosti/provedení práce a činí 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den (denní vyměřovací základ je definován v § 18 zákona o nemocenském pojištění), resp. 60 % průměrného výděku.
 
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nepřísluší za první 3 dny pracovní neschopnosti, od 4. do 14. dne ji vyplácí zaměstnavatel a od 15. dne pracovní neschopnosti příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.
 
Pro nejpřesnější informace Vám doporučujeme informovat se na OSSZ v místě Vašeho bydliště.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis