Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nedoručená výzva

Vloženo: 02.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda je v pořádku,že mému příteli vůbec nepřišla výzva k dobrovolnému plnění,ale rovnou exekuce srážkami ze mzdy.Měl dluh u VZP,který po dohodě na pobočce VZP od 5/2013 pravidelně měsíčně splácel.Před týdnem mu přišel exekuční příkaz na zbytek dlužné částky+plných nákladů exekutora.Nikdy nedostal výzvu ani vyrozumění o zahájení exekuce a neměl tím šanci dluh zaplatit do 30 dnů se sníženými náklady. Děkuji za odpoveď,

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud se jedná o exekuci nařízenou podle zákona č. 120/2001 Sb, exekučního řádu (tzn. provádí ji některý ze soudních  exekutorů) a nikoli exekuci podle řádu správního či nejde o výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu, pak musí být povinnému doručeno usnesení o zahájení exekuce a pověření exekutora (u exekucí zahájených před 1.1.2013) nebo vyrozumění o zahájení exekuce a pověření exekutora (u exekucí zahájených po 1.1.2013). Ve Vašem případě k zahájení došlo v tomto roce, proto by Vašemu příteli vyrozumění skutečně přijít mělo. Jako účastník řízení má Váš přítel právo nahlédnout na exekutorském úřadě do spisu a zjistit tak, jaké listiny, kdy a kam, mu byly doručovány.
 
Po úhradě jistiny (dluhu) máte právo podat námitky proti exekučnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce, které vydá exekutor, v případě, že s výší nákladů nebudete souhlasit (např. z důvodu, že Vašemu příteli nebylo řádným způsobem doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a nebyla mu poskytnuta lhůta k úhradě).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis