Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Nárok na dovolenou při souběhu dovolené

Vloženo: 28.06.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, pracuji od 1.9.2016 na DPČ (20 hod/týden) a ve smlouvě mám výslovně stanovený nárok na dovolenou. Od 1.8.2017 budu mít další smlouvu (na jinou činnost) HPP na poloviční úvazek. Jak je to s nárokem na dovolenou? DPČ = 20 dní po 4 hodinách (za rok 2017) HPP = 8,5 dne po 4 hodinách (za rok 2017) 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
vzhledem k tomu, že výkon práce sjednaný dohodou o pracovní činnosti (DPČ) je výkonem práce "mimo pracovní poměr", neplatí pro dovolenou zaměstnance automaticky právní úprava dovolené uvedená v zákoníku práce (část devátá). 
 
Nicméně je možné právo zaměstnance na dovolenou sjednat v DPČ, tak jak se stalo i ve Vašem případě. Ujednání o dovolené obsažené v DPČ nesmí vybočit ze zákonného rámce zákoníku práce (část devět).
 
Nárok na dovolenou během doby výkonu práce na základě DPČ se pak  tedy řídí výhradně smluvním ujednáním uvedeným v DPČ. Pouze smluvním ujednáním se tak bude řídit nejen výměra Vaší dovolené za trvání DPČ, ale např. i Váš případný nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou. 
 
 
Jinak je tomu u výkonu práce "v pracovním poměru", tedy za situace, je-li se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva. V takovém případě zaměstnanci vznikne právo na dovolenou přímo ze zákona, a to ode dne vzniku pracovního poměru.
 
Zaměstnanci tak může vzniknout právo na dovolenou
a) za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 
b) za odpracované dny.
 
Dovolená za kalendářní rok přísluší zaměstnanci tehdy, pokud za nepřetržitého trvání "pracovního poměru" (tedy práce konané na základě pracovní smlouvy, nikoliv některé z dohod) k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Základní výměra této dovolené jsou 4 týdny.
 
Pokud "pracovní poměr" netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, přísluší zaměstnanci poměrná část dovolené za kalendářní rok, a to  ve výši jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru. U základní výměry dovolené za kalendářní rok (4 týdny) by pak zaměstnanec měl nárok na poměrnou část dovolené ve výši 1/12 ze 4 týdnů za každý odpracovaný celý jeden měsíc.
 
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
 
Tým IuRe
 
 
 
 
 
 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis