Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Nájemní smlouva

Vloženo: 31.07.2013
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,
prosím o zodpovětení dotazů ohledně nájemní smlouvy pro užívání bytu. 1) Syn si bude pronajímat jako student byt v bytovém domě. Po nahlédnutí do katastru nemovitostí jsme zjistili, že bytová jednotka , kterou si bude pronajímat, je vedena v katastru nemovitostí jako "jiný nebytový prostor". Ve skutečnosti se jedná o nově zrekonstruovaný byt. V návrhu nájemní smlouvy je uvedeno, že je pronajímána "bytová jednotka". Může tento rozpor způsobit nějaký problém a je smlouva platná, pokud ji syn podepíše. Ještě prosím druhý dotaz: Pronajímatel je cizinec. Může ověřenou plnou mocí pověřit k podpisu smlouvy jinou osobu ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
K vašim dotazům:
1) nezbytnou náležitostí každé nájemní smlouvy je, mimo jiného, přesné určení a vymezení pronajímaného prostoru včetně veškerého příslušenství a rozsahu jeho užívání. Pokud smlouva některou z těchto náležitostí postrádá, je neplatná. Navíc je nutné si připomenout, že stavbu (tj. bytový i nebytový prostor) lze dle § 126 stavebního zákona užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.
V opačném případě hrozí tomu, kdo užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (nájemce), anebo umožní jiné osobě užívat stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (pronajímatel) pokuta v řádech desítek tisíc korun. Ačkoliv je možno se setkat s praxí, kdy „vlastník stavby dá smluvně stavbu nebo její část do užívání v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, je postižitelný vlastník stavby, nikoli uživatel (nájemce), který má k užívání právní titul v nájemní smlouvě“, tak není vyloučeno, že pokuta bude vyměřena i Vašemu synovi. Nechte si proto od vlastníka předložit kolaudační rozhodnutí (zápis v katastru nemovitostí nemusí být nutně aktuální) a vyžadujte, aby daná nájemní smlouva, respektive vymezení prostoru, bylo v souladu s obsahem tohoto dokumentu.
 
Výše uvedené popisuje rizika, která by vašemu synovi teoreticky mohla hrozit. Je ovšem vhodné připomenout, že v praxi jsou „byty“, které podle kolaudačního rozhodnutí nejsou byty, ale například ateliéry pronajímány poměrně často. Přes výše uvedenou právní úpravu nemáme informace, že by tato praxe byla ze strany stavebních úřadů nějak plošně postihována.
 
2) Ano, pronajímateli ve zmocnění jiné osoby k podpisu příslušné smlouvy nic nebrání.
 
S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis