Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

nájemné bydlení

Vloženo: 04.08.2017
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se na Vás s radou ohledně nájemného bydlení. Bydlím v pronájmu. Majitel mi nyní zaslal smlouvu na zvýšení nájemného. Chtěla bych se poradit, jak postupovat, pokud se zvýšením nesouhlasím. Jak se taky mohu ohradit proti některým poplatkům, pokud se mi zdají příliš vysoké, např. správa domu. Mohu jako nájemník zjistit, co vše spadá do správy domu? Jak se také bránit tomu pokud vím, že v některých bytech bydlí více lidí, ale nejsou tam hlášeny, tudíž platí menší poplatky, které se mezi nás rozpočítávají. Jak mohu reagovat na to pokud se zvýšením služeb nesouhlasít, protože podmínky neodpovídají zvýšení. Děkuji,

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud nemáte v nájemní smlouvě ujednáno každoroční zvyšování nájemného (což bude dle Vašeho dotazu nejspíše Váš případ), může Vám pronajímatel  v písemné formě navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.
Nepřihlíží se k návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek.
 
Svůj nesouhlas se zvýšením můžete vůči pronajímateli vyjádřit buď tak, že jej výslovně pronajímateli sdělíte, nebo se k návrhu nikterat nevyjádříte.
 
Nesdělíte-li v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má však pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud.
Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Upozorňujeme, že soud není při rozhodování o nové výši nájmu vázán shora uvedeným dvacetiprocentním omezením, rozdíl mezi stávajícím nájemným a soudem nově určeným může tak být mnohem větším, než jaké je Vám oprávněn navrhnout pronajímatel.
 
Co se týče služeb spojených s nájmem bytu které je Vám pronajímatel povinen poskytovat a za jejichž poskytování jste povinna hradit zálohy, jejich výčet by měl být uveden přímo ve Vaší nájemní smlouvě. Pokud tomu tak není, je Vám pronajímatel povinen ze zákona poskytovat tzv. "nezbytné služby", kterými jsou  dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.
Můžete samozřejmě navrhnout pronajímateli snížení záloh, pokud s tím ale nebude pronajímatel souhlasit, jste i nadále povinna hradit zálohy ve výši, k níž jste se v nájemní smlouvě zavázala. Ostatně máte stále právo na to, aby Vám byly zálohy každoročně pronajímatel vyúčtovány a případný přeplatek vrácen.
 
Máte-li informace o tom, že některý z bytů užívá více osob než je nahlášeno správci domu (nejspíše společenství vlastníků), sdělte nejlépe tuto informaci pronajímateli jakožto vlastníkovi bytu.
 
Tým IuRe

 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis