Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

nabyti pravni moci

Vloženo: 17.07.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobry den chtel jsem se zeptat jestli je mozne strhavat cast mzdy exekutorem pokud rozhodnuti soudu jeste neni pravomocne.Stalo se mi to ze dluh uz je zaplaceny ale exekutor stale strhava penize

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
návrh na nařízení exekuce může oprávněný podat teprve v okamžiku, kdy disponuje exekučním titulem (což je například pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu, notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti) a dlužník svůj dluh včas a řádně nesplnil (tj. došlo např. pouze k částečné úhradě). Rozhodnutí soudu je tedy exekučním titulem teprve v okamžiku, kdy je v právní moci a je vykonatelné (tj. dluh nebyl řádně a včas uhrazen), dříve nelze exekuci zahájit, ani tedy nemůže být vydán exekuční příkaz k vymožení dluhu srážkami ze mzdy a exekutor srážky provádět.
 
Jestliže však došlo k úhradě dluhu až po podání návrhu na exekuci, příp. až po zahájení exekuce exekutorem, vzniká dlužníku povinnost k náhradě nákladů exekučního řízení. Teprve po úhradě celého příslušenství dluhu (to jsou např. úroky z prodlení, náklady exekučního řízení) dojde ke zrušení všech exekutorem vydaných exekučních příkazů a zastavení exekuce.
 
Jestliže by i přes úhradu celého dluhu a jeho příslušenství byl exekutor v prodlení se zastavením exekuce, podejte návrh na zastavení exekuce Vy z důvodu úhrady celého dluhu, ke kterému přiložte kopii potvrzení o úhradě. Dále jestliže byl exekutor o úhradě celé pohledávky (dluhu i příslušenství) informován a v přiměřené lhůtě by nedošlo k ukončení exekuce, máte taktéž právo podat stížnost na postup exekutora (o této možnosti více např. v našem článku: http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis