Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Může exekutor navštěvovat a zasílat poštu na adresu kde se dlužník již dlužník nebydlí 9 let ?

Vloženo: 27.07.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Může exekutor navštěvovat a vyptávat se (otravovat) a zasílat neustále poštu na adresu kde se dlužník již nezdržuje 9 let , jedná se o dům mojí dcery a mého otce a já jsem ten dlužník , který prokazatelně bydlí v Rakousku a již s tímto byl exekutor seznámen , již dcera podávala stížnost na exekutora v roce 2013 a stejně to bylo bez výsledné . Exekutorovi vracela neustále všechny dopisy ,které nechal doručit do její poštovní schránky kde není ani uvedeno jméno dlužníka . Minulý týden na dům dcery zvonil exekutorský vykonavatel a hledal dlužníka a vyptával se dcery jestli tam bydlí a jak často se na adrese zdržuje. Já jako dlužník dceru a otce navštěvuji na této adrese , je to prosím nějaký problém ? Jak se tomuto bránit ? Jestli je to vůbec možné ? Dcera začíná mít s tohoto postupu již psychické problémy a nevíme jak toto zastavit . Ještě upozorňuji , že jsem prošel insolvenčním řízením , které mi skončilo v prosinci 2010 Předem děkuji za odpověď P.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud jste nezměnil trvalé bydliště či neohlásil jinou adresu v ČR pro styk s úřady, pak lze očekávat, že na tuto adresu Vám budou doručovány písemnosti a taktéž, že v případě exekuce bude exekutor považovat tuto adresu za místo, kde se zdržujete a kde tedy může být Váš majetek.  Nevíme, co znamená, že prokazatelně bydlíte v Rakousku. Abyste omezil kontakt úřadů s Vaší rodinou, máte možnost např. změnit místo svého trvalého bydliště, případně podejte písemnou žádost na obecní úřad v místě Vašeho trvalého bydliště o registraci (jiné) adresy pro doručování písemností v registru obyvatel dle § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (na žádosti je potřeba úředně ověřit podpis, nebude-li podepsána přímo v před zaměstnancem úřadu).
 
Ke komplexnější odpovědi by bylo potřeba znít více informací.  Obecně však lze říci, že pokud někoho navštěvujete, není to důvodem, aby exekutor vstoupil do domu a provedl tzv. mobiliární exekuci.  Rozhodujícím faktorem pro oprávnění provést mobiliární exekuci je, že se na daném místě může nacházet majetek dlužníka.  
 
Pokud na Váš majetek bylo vedeno insolvenční řízení, pak by soud měl v závěrečném rozhodnutí uvést i výrok o dluzích, od nichž jste osvobozen.a ohledně těchto dluhů by tedy měla být exekuce zastavena. Podejte proto návrh na zastavení exekučního řízení, k němuž přiložíte kopii soudního rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení, z kterého by mělo být patrné, že jste od těchto dluhů osvobozen.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis