Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

možnost oddlužení

Vloženo: 14.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, se svým bratrem jsem spoluvlastníkem pozemku v poměru 1/2. Nyní jsem bez jakéhokoliv varování obdržela exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí z důvodu vymožení finanční pohledávky, jejímž dlužníkem je pouze bratr. Mám zájem o vyřešení situace i z toho důvodu, že na jednom z pozemků stojí starý domek v mém vlastnictví, s přístupovou cestou na pozemku bratra. Prosím o návrh řešení postupu, jak lze daný problém vyřešit. Velice děkuji,

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud nejste ručitelem za dluh bratr či jste se ani jinak písemně nezavázala dluh bratra uhradit, pak nelze v exekuci vydražit Váš podíl. Jako spoluvlastník nemovitých věcí máte ze zákona předkupní právo. Z tohoto důvodu Vám také exekutor doručil listiny týkající se dražby podílu Vašeho bratra. Můžete se jako dražitel zúčastnit dražby a pokud učiníte stejnou nejvyšší nabídku jako jiný dražitel, máte ze zákona přednost ( přesné informace o průběhu dražby naleznete v § 336b až § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).
 
Dle § 336e odst. 3 občanského soudního řádu musíte před zahájením dražebního jednání prokázat, že máte předkupní právo a sdělit, že své předkupní právo hodláte uplatnit (vezměte tedy sebou raději i kupní či darovací smlouvu, usnesení o dědictví či jinou listinu prokazující získání podílu na nemovitostech). Můžete se taktéž pokusit dohodnout se s exekutorem na odkoupení bratrova podílu za cenu určenou znaleckým posudkem mimo dražbu, k tomu zákon stanoví speciální podmínky. U exekutora zjistíte, zda jsou splněny. Pokud pozemky, na kterém stojí Váš domek i přes které vede přístupová cesta k němu, jsou oba v podílovém spoluvlastnictví Vás a Vašeho bratra a nedošlo k jejich rozdělení, máte oba nárok na ideální polovinu, což znamená, že z pohledu zákona není přesně určeno, která část pozemku je Vaše a která Vašeho bratra. Jinak by jakékoli rozdělení pozemků muselo být zavkladováno v katastru nemovitostí, aby bylo platné.
 
Zjistěte si, jaké vzniknou prodejem v dražbě či mimo dražbu bratrovy náklady za exekuci (bývají určovány z prodejní ceny, resp. částky, která bude rozdělena mezi věřitele a tedy dosti vysoké). Pak by bylo možná výhodnějším řešením zaplatit bratrův dluh i s doposud vzniklými náklady exekuce a oproti tomu na Vás bratr svůj podíl převede (sepiště si raději přesně podmínky ve smlouvě o smlouvě budoucí).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe

 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis