Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Mohou náklady exekuce činit několikanásobně více jak samotný dluh

Vloženo: 14.08.2017
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, je možné že dluh z roku 2009, který je 159 000,- narostl díky exekuci k letošnímu roku 2017 na 1 024 307,- kč. Je možné se na někoho obrátit? lze se odvolat vůči přehnaným exekutorským nárokům?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
o podrobné vyúčtování současné dlužné částky s rozpočítáním na jednotlivé položky požádejte soudního exekutora, který je povinen Vám takové vyúčtování vyhotovit. Budete-li znát jednotlivé položky celkového dluhu, budeme schopni se k nim fundovaně vyjádřit.
Nicméně ve většině případů se původní dluh během času skutečně zvyšuje, neboť se k němu připočítávají různé položky, např. úroky z prodlení (ty mohou být zákonné, ale i smluvní), náklady nalézacího řízení (řízení u soudu) a samozřejmě náklady exekuce (ty jsou tvořeny zejména odměnou exekutora a náklady oprávněného).
 
Co se týče nákladů exekuce, ty musí exekutor vždy vyúčtovat dle exekučního tarifu, tedy dle vyhlášky č. 330/2001 Sb. Exekutor je povinen náklady exekuce písemně vyčíslit v tzv. "příkazu k úhradě nákladů exekuce". Jde o písemné rozhodnutí, které musí exekutor doručit rovněž povinnému a vůči kterému má povinný právo podat písemné námitky.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis