Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Mobiliární exekuce

Vloženo: 28.02.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Prodej při dražbě, ocenění, manipulace
Text otázky: 

Dobrý den mám dotaz, když mám již provedenou exekuci na určité movité věci, jsou však pouze sepsány, olepeny a s exekutorem jsem dohodnuta na splátkách, je možné aby tyto věci zabavil jiný exekutor? A jak se bránit, pokud se mi zdá, že se mi exekutor v bytě chová nepřiměřeně, vyvíjí nátlaka a zabavuje věci, které by neměl? Např. postele, dětská postýlka atd. Děkuji za odpověď 

Text odpovědi: 

 
 Dobrý den,
 
tuto situaci řeší zákon č. 119/2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Ačkoli byly již jednou Vaše věci v jedné exekuci sepsány do soupisu, může i jiný exekutor vydat příkaz k prodeji movitých věcí a provést opět soupis věcí. V takové situaci však platí, že se provede ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve sepsána, řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci přerušují. V řízení o exekuci přerušené lze posléze pokračovat jen tehdy, jestliže v exekuci, v níž byla věc dříve sepsána, nebyla do jejího pravomocného skončení tato věc prodána a ani jinak použita k uspokojení oprávněného nebo jestliže ještě před jejím pravomocným skončením byla z této exekuce vyloučena a jestliže vymáhaná pohledávka dosud nezanikla. Dále platí pravidlo, že byla-li táž movitá věc sepsána ve více exekucích tentýž den, rozhodne obecný soud povinného, která z těchto exekucí se provede.
 
Ve Vašem případě to tedy znamená, že do doby úplné úhrady dluhu včetně příslušenství v první exekuci, nemůže Vaše věci prodat jiný exekutor, který by nařídil exekuci prodejem movitých věcí a Vaše věci sepsal  do soupisu později.

 
Jestliže se domníváte, že exekutor zahrnul do soupisu věci, které není  oprávněn v rámci exekuce postihnout, podejte návrh na zastavení exekuce ohledně těchto konkrétních  věcí. Důvodem zastavení je skutečnost, že exekuce postihuje věci, které jsou z ní zákonem vyloučeny. Bohužel zákon přesně nevymezuje konkrétní věci, které jsou z postihu v rámci exekuce vyloučeny. Domnívám se však, že v rodině s malými dětmi mezi takový majetek patří např. lednice, pračka, dětská postýlka apod., v podstatě věci, které slouží potřebám dítěte a tyto věci by měly být z exekuce vyloučeny.

 
Máte právo, aby s Vámi exekutor jednal s úctou, i když jste v pozici dlužníka. Jestliže však na Vás exekutor či jeho zaměstnanci činí psychický nátlak, ohraďte se proti takovému chování. Na jednání exekutora si můžete stěžovat u orgánů, které nad ním vykonávají dohled (především je to exekutorská komora nebo předseda soudu, který jej provedením exekuce pověřil).

 
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis