Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Minimální mzdové tarify

Vloženo: 17.01.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,

odborová organizace naší společnosti koncem roku 2018 ukončila svojí činnost. Z tohoto důvodu byl pro rok 2019 vydán vnitřní předpis nahrazující kolektivní smlouvu. Zaměstnavatel v tomto dokumentu stanovuje minimální zaručenou mzdu pro první tarifní skupinu na 13400,-, pro druhou 13500,-, pro třetí 13600,- atd.
V zákoně o minimální mzdě jsem nalezl zmínku, že minimální mzdové tarify platí pouze pro zaměstnavatele, kteří nemají kolektivní smlouvu. Může si zaměstnavatel, který nemá odbory, vydat vnitřní předpis nereflektující zákonem stanovené minimální mzdové tarify, nebo je před zákonem vnitřní předpis na stejné úrovni jako odbory podepsaná kolektivní smlouva?

Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen v případě stanovení mzdy vnitřním předpisem respektovat právními předpisy stanovené nejnižší hranice zaručené mzdy (ust. § 112 zákoníku práce ve spojení s ust. § 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis